Aktivitet

Vi har valgt at arbejde med digitalt dukketeater i appen Puppet Pals.

Appen Puppet Pals giver mulighed for, at man med sine egne kreative projekter, kan få skabt en film via bevægelse af figurer på en baggrund. I brugen med appen er der mulighed for, at skabe egne scenografier og figurer. Børnene kan arbejde med at lægge lyd ind over deres film og få skabt nogen lydeffekter, alt efter hvad børnene finder interessant.

Læring om appen Puppet Pals

I appen har man mulighed for, at vælge nogle forskellige figurer, hvorefter man kan til vælge en eller flere baggrunde. Disse kan også være figurer/billeder man selv har taget. Dette kunne være et billede af en selv, som man så ligger ind i appen, hvorefter at man kan beskære rundt om billedet. Når figurer og scenografi er valgt, kan man flytte disse figurer rundt på de forskellige baggrunde med sin finger. Ved at dobbeltklikke på sin figur, kan man få den til at bevæge sig. Der er mulighed for at optage dette ved at trykke på optag, hvor stemmer også bliver optaget.

Formål med aktivitet

Vores formål med aktiviteten er at give inspiration til børnenes udvikling og lyst til kreativitet. Give børnene et indblik i kreative og æstetiske processer som giver dem mulighed for læring og udvikling. Derudover vil vi give børnene et kendskab til farver (primær, sekundær samt komplementær) og give dem mulighed for at udvikle samt udforske deres kreativitet og fantasi. Derudover kan der sættes fokus på at styrke børnenes sociale kompetencer og arbejde med at udvikle børnenes alsidige personlig udvikling, samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Ifølge Mihaly Csikszentmihalyis teori om flow skal sværhedsgraden i aktiviteten hverken være for høj eller for lav, men tilpas for at kunne opnå at blive opslugt og fuldt ud fordybet i aktiviteten. Når man er i flow tilstand har man svært ved at slippe det man har gang i og aktiviteten skal være passende i niveau for at opnå denne tilstand. Hvis man oplever at aktiviteten ikke passer i sværhedsgrad for børnene, vil det være muligt at lave nogle tiltag undervejs. Læs mere her

Erfaringer/Refleksion

Vi har i forløbet med børnene erfaret, at det er meningsfuldt for børnene at være en del af en skabende proces. Dette har vi erfaret på bagrund af observationer af børnenes reaktioner af, at deres kreative produktioner (deres figurer og baggrunde), gav en større mening og betydning, da de fandt ud af, at de skulle bruges til noget. Vi har erfaret at børnene kom i en flow tilstand og fik fordybet sig i processen. Vores oplevelse omkring denne proces, var at den var succesfuld da børnene havde det sjovt med dette, men samtidig lærte af denne.

Gruppe 4.

Caroline Ulriksen
Josefine Olsen
Simone Luplau

CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I