På mine praktik besøg i en SFO i Glostrup havde jeg fornøjelsen af at arbejde med 8 børn, hvor vi lavede en række aktiviteter med fokus på de 3 pædagogiske positioner, for at sætte i fokus hvordan vi rammesætter vores læring og bruger os selv til at skabe et lærings miljø. Jeg eksperimenterede også med at sidde med en guitar og ”klimte” på den, med formål at observere børnenes reaktion på at der var en guitar tilstede. Dette var et utroligt lærerigt besøg, og meget af den empiri vil danne grobund for min VK opgave.

 

Men på indslag til seminariedagen på UCC Carlsberg vil det komme til at handle om en de æstetiske lærer processer og hvordan vi får formidlet dem til børnene i vores hverdag. Jeg vil forsøge at vise hvordan vi får dem formidlet på bedst mulig måde.

Jeg vil spørge om fag faglig læring kommet så meget i højsædet at der ikke længere er plads til de bløde værdier i den danske folkeskole og de tilknyttede SFO’er, og i så fald, hvad betyder det for os som pædagoger, som har de bløde værdier så kært? Skal der være et formål med at tage en guitar frem eller sætte et stykke underlægnings musik på? Kan en spontan dans eller grimasser være med til at danne eller give en oplevelse som børnene kan lærer noget af?

Teoretisk vil jeg komme ind på Malcolm Ross og Alfred Lorentzen og deres indsigt i de æstetiske virksomheds processer. Hvordan vi kan se at de bliver brugt i hverdagen, og hvordan vi kan bruge dem til at forklare vores praksis og lave en didaktisk tilrettelæggelse af en undervisning. Jeg vil også komme ind på lovgivning en omkring musik i børnehaveklassen samt det evigt fortolket afsnit om barnets ”Alsidig udvikling”.

Der vil også være musisk indslag på dagen.
CPF16o-KU18M