Fangeleg er en leg de fleste børn har kendskab til og ind lagret som en handleerfaring som betyder at den er indkodet i kroppen. Hvordan det føles at være fanger og den der bliver fanget. Det er ikke noget der kan sættes ord på men en følelse man har i kroppen.
Fangeleg er som udgangspunkt en ekskluderende leg, der udstiller både fanger og dem der bliver taget. Er du som fanger ikke hurtig nok til at fange alle eller er du en af dem der altid bliver taget først. Det kan give barnet en følelse af nederlag og følelsen af at man ikke er god nok.

Vi har arbejdet med at få det inkluderende og sociale samarbejde ind i fangeleg. Når vi vælger at bruge fangeleg får børnene derfor også det fysiske begreb med ind over, da du skal bruge kroppen til at løbe og fange. Vores tanker omkring at lave fangeleg til en mere social og inkluderende leg, er først og fremmest at få smidt konkurrencen ud af legen. Konkurrence gør for det meste legen mere alvorlig, og dem som ikke har de største færdigheder inden for aktiviteten vil føle sig ekskluderet.
Vi har derfor valgt at putte nogen små samarbejdsøvelser ind i legen, for at skabe det sociale perspektiv, og en sammenholdsfølelse ved at man ikke kan lege legen uden hjælp fra de andre.

”Glæde, lysten og færdighederne til at kunne være fysisk aktiv sammen med andre, er noget af det sundhedsmæssigt vigtigste, vi kan give børn – og det gøres bedst ved at skabe gode betingelser for leg (Gjessing, 2013).”

Vi arbejder i vores aktivitet primært med den sociale trivsel inden for sundhedsfremme, men den fysiske og psykiske gør sig også gældende.
Vi vil gennem vores aktivitet sørge for at deltagerne har en følelse af sammenhæng. Det gør vi ved at have fokus på Aaron Antonovskys 3 punkter, begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. De tre ting udgør mestringsevnen, at mestre sin egen tilværelse. Det begreb anvender Peter Larsens i sin livskvalitets trekant.
I livskvalitets trekant har vi med 3 faktorer at gøre nemlig, sociale netværk, selvopfattelse og mestringsevnen.
Som det kan ses på trekanten påvirker de 3 faktorer hinanden, og det har en afgørende indflydelse på ens livskvalitet.
CPE15o-SB12