Skrevet af: Dag05. Nicolina, Sandra, Mei og Michaela.

Beskrivelse af vores aktivitet:

Lille præsentation: Vi starter ud med en præsentation af voksne og børn, samt introducerer legen. De voksne skal være deltagende,  inspirerende og glade på et niveau som motiverer børnene til at deltage.

Opvarmning:  Vores opvarmning er aktiviteten frugtsalat. Dette for at skabe legende tilgang til bevægelse. Målet er at børnene bliver lidt varme, får en god oplevelse rent socialt og føler sig trygge i vores selskab, samt at bevæge sig i samvær med andre børn og voksne føles naturligt. Vi planlægger at opvarmningen tager 10-15 minutter men kan komme at ændres, da vi lader børnene være vejvisere i interesse og trivsel.

Beskrivelse af Aktivitet: Finsk rundbold minder om rundbold, men er bedre tilpasset til mindre børn. Børnene kan trille, kaste eller sparke bolden ud på banen, og udeholdet skal fange bolden, stille sig i en række og trille bolden under alle på udeholdets ben som en tunnel. Undervejs skal kasteren fra holdet som er inde, løbe fra kegle til kegle til det at nogen fra samme hold råber stop. En sjov aktivitet som både voksne og børn kan deltage i sammen. Børnene lærer at samarbejde samt kasteteknik og sociale aspekter.

Formål: Vi har valgt at spille finsk rundbold med målgruppen “skolegruppen” i børnehaven. Aktiviteten er et eksperiment vi selv afprøvet i fællesskab og er noget vi alle gruppemedlemmer husker som en god oplevelse. Det at kunne vælge om man vil trille, kaste eller sparke bolden gør at man kan føle sig tilpas i at ikke være nogen som kan kaste eller sparke på bolden og føle sig tilpas, men muligheden er der hvis man synes at man har en god oplevelse tror vi at man tør eksperimentere mere med bolden i form at kaste, sparke eller gribe den først. Grunden til at vi valgte boldspil er at vi vil udfordre målgruppen lidt. Der er mange regler i legen, man skal være nærværende, koncentreret og samarbejde. Det er ifølge os en aktivitet, som udfordrer børnene både motorisk og socialt og er skoleforberedende, da boldspil ikke tager meget plads i børnehaven men lignende aktiviteter kan børnene mødes med  i skolen.

Vores pædagogiske bagdør: Det er vigtigt for os at børnene bliver anerkendt ud fra deres individuelle behov, det er børnene som er vejvisere i vores aktivitet som vi voksne introducerer. Hvis eventuel utryghed eller lyst til deltagelse ikke er der, skal det respekteres og børnene skal føle sig trygge og frie i vores selskab.

Didaktiske overvejelser, spilhjulet:

Vi har valgt aktiviteten finsk rundbold og derfor valgt at bruge spilhjulet, som er en didaktisk model til boldspil. Alle boldspil består af seks parametre, der på forskellige måder påvirker boldspils karakter. Spilhjulet er en model bestående af de seks parametre, og skruer man på et af parametrene, vil spillet ændre sig. (Hemmer-Hansen, 2023)

 

Deltagere: Målgruppen består af 20 børn fra skolegruppen i børnehaven. To voksne studerende, samt pædagoger, forventes også at deltage. De voksnes deltagelse handler om at motivere deltagendet for børnene, samt arbejde inkluderende med udgangspunkt i at voksne og børn samarbejder og leger sammen.

Regler: Børnene får at vide, at de ikke skal sigte bolden mod andre børn. Bolden skal ikke kastes mod nogens ansigt eller hoved. Efter bolden er smidt ud på banen, skal man løbe fra kegle til kegle til nogen siger stop.

Mål: Kasteren skal være stoppet ved en kegle eller være i mål for at få 1 point.

Andet: Vi bruger kegler for at placere en bane på legepladsen samt en blød bold.

Bolden: Vi vælger at bruge en blød skumbold, for at minimere risiko for skader.

Banen: Vi har planlagt at aktiviteten skal foregå på legepladsen, da vi vil inspirere børnene til udendørs aktiviteter som børnene selv kan genskabe. Banen skal være så stor at børnene faktisk kan komme rundt med et kast, så de får følelse af at mestre boldspillet.

Litteratur:

Hemmer-Hansen, T. (2023). Clio, lærervejledningen. Hentet fra Idrætsfaget 7-10 klasse: https://portals.clio.me/dk/idraet/7-10/emner/boldspil/boldbasis/spilhjulet/

 

pucf21-sb03
pucf21-sb03
pucf21-sb03