Kære studerende og undervisere,

Vi inviterer jer til at tage del i en spændende workshop, hvor I får lov til at være kreative med tryk og genbrugsmaterialer, som er tilgængelige for de fleste ude i daginstitutionerne samt sætter fokus på, at vi bruger de materialer, vi har til rådighed i stedet for at indkøbe nyt.

Mål og rammer
Vi ønsker med denne aktivitet at skabe et rum med plads og mulighed for en kropslig erfaring med tryk, hvor den legende tilgang er i centrum. Der kommer til at være plads til at eksperimentere og bruge sin fantasi inden for fastlagte rammer. Vi håber det vil lægge op til fordybelse og skabe muligheder for at I får en flow-oplevelse. Desuden ønsker vi at give vores deltagere erfaringer med tryk samt kendskab til forskellige materialer og teknikker. Der vil være fokus på den kollektive proces, hvorigennem kreative kompetencer får mulighed for at udvikles ved at man inden for gruppen er undersøgende og eksperimenterende omkring et fælles tredje.

Vores aktivitet er udarbejdet med udgangspunkt i de ældste vuggestuebørn i alderen 2-3 år, men sværhedsgraden kan justeres ift. den enkelte målgruppe. Et kollektivt tryk kan laves fra to personer eller flere, og vi tænker, at det i dagtilbud skaber de bedste rammer for børnene, hvis aktiviteten udføres i mindre grupper. Dette vil give pædagogen de bedste forudsætninger for at støtte det enkelte barn i den kreative proces. På seminardagen vil I sidde i jeres kendte grupper.

Alt efter hvor mange der deltager i aktiviteten, skal der være god plads til at rulle et stort stykke papir ud samt plads og rum til, at man kan sidde uforstyrret under aktiviteten. Der kan bruges linoleumsmaling eller akrylmaling og forskellige ting til at trykke med fx. plastic ting, paprør, blade, plastikgafler, rengøringssvampe osv. Kun fantasien sætter grænser. Derudover skal der bruges trykpuder, som kan laves af fugtige skumklude og en tallerken (se billede nedenfor).

Man kan med fordel lave en baggrund på forhånd og derved skabe en baggrund og en ramme for aktiviteten og det færdige motiv. Samtidig kan der gives et tema og et benspænd fx. særligt udvalgte farver eller en unaturlig tidsramme. Dette kan skabe et indtryk og en impuls for deltageren, som har en indvirkning på det endelige udtryk.

 

Indhold

På seminardagen vil hver gruppe får et stykke papir, en trykpude og en kasse med forskellige ting, der kan trykkes med. Vi udvælger hvilke farver, der trykkes med for at få et ensartet udtryk, når vi samler de kollektive tryk til sidst. Farverne kan dog blandes til andre nuancer. Det overordnede emne for det kollektive tryk er skov, og hver gruppe får et stort stykke papir med en formalet grøn bund, som de sammen skal lave hver deres tryk på – til sidst samles gruppernes tryk til et større værk.

Pædagoger skal give børn plads til at udvikle deres kreative kompetencer samt sørge for at skabe gode muligheder for at afprøve forskellige kreative udtryksformer med børnene. Dette kommer til udtryk i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab taler ind i vigtigheden af børns dannelse.

Vi skal sørge for at prioritere kreativ virksomhed, da det spiller en rolle i vores samfund på sigt, at nutidens børn og unge kan være nyskabende, opfindsomme og innovative i fremtiden.

Vores forløb er udformet med henblik på at gennemføre aktiviteten senere hen med målgruppen 2 år+. Børn i denne alder befinder sig i det, Arne Trageton kalder den divergente symbolfase (2-4 år) i hans beskrivelse af rum- og formskabende udvikling. I denne fase begynder barnet bevidst at eksperimentere, og øver sig i at beherske forskellige teknikker, redskaber og materialer. I denne fase er det processen, som er det centrale, og produktet er mindre vigtigt for barnet på dette alderstrin.

Amanda Jensen, Janni Mortensen, Maj Nyåker & Rebecca Hald – DA1
puce19-ku04v