Line Rügge, Tim Larsen, Anna Johannesen og Matilde Viking

Specialisering: Dagtilbud og social- og specialområdet

Valghold: Natur og udeliv

Overemne: Inkluderende fællesskaber i naturen

Målgruppe: 3-5 år

 

Vi er fire studerende, som går på valgholdet ‘natur og udeliv’. Vi er en gruppe med blandet specialisering, henholdsvis dagtilbud og social-special. Vores fokusområde har derfor været hvordan børn der er social belastet, kan inkluderes i børnegruppen på en børnehavestue og hvordan naturen kan være med til at bidrage til dette. Med inklusionstanken (Madsen, 2009) har vi valgt at lave en aktivitet der tager udgangspunkt i det respektive barns interesse, som i dette tilfælde er musik og skabe et rummeligt miljø der kan favne børnenes forskellige udtryk. Naturens omgivelser kan give børn der udtrykker sig i et højt toneleje og som er meget aktive, mere plads til at udfolde sig hvis de er i et mere varieret og inspirerende uderum, da der er højere til loftet og mere plads til udfoldelse (Edlev, 2019 s. 150).

 

Aktivitet

Aktiviteten foregår ude i et skovområde og går ud på at børnene har til opgave at finde instrumenter fra jordbunden der kan kreere en lyd. Dette kunne for eksempel være blade der rasler, grene der gnides op af hinanden og træstammer der bruges som trommer. Pædagogerne giver en introduktion til hvad børnene skal finde og laver et samlingspunkt for hvor de forskellige rekvisitter skal placeres. Det kan være en presenning, eller en pædagog der holder base osv. Herefter skal børnene finde naturens instrumenter og placerer dem ved basen, hvor det er vigtigt at pædagogen følger børnenes ide. Hvis alle børn har interesse i at finde pinde, er det vigtigt at pædagogen følger barnet og ikke styrer hvad de skal finde. Til sidst mødes vi, og snakker om de forskellige instrumenter de har fundet. Tanken er at børnene i plenum, skal byde ind med hvilke sange de vil synge sammen og prøve at spille den med nogle af instrumenterne. Ved de fundne instrumenter, kan pædagogen have fokus på lyd- og følesansen herunder teksturen og lydende de afgiver. Hvordan lyder tingene, høje/lave lyde, raslende, bankende med mere, og er det koldt, slimet, vådt, hårdt og så videre. Den sidste del er mest set som en ekstra part, hvis lysten og motivationen er til dette. Undervejs i aktiviteten er det vigtigt at pædagogen forsøger at skabe sociale forbindelser mellem det udfordrede barn og de andre.

Litteraturhenvisning

  • Edlev, L. T. (2019). Natur og miljø i pædagogisk arbejde. Munksgaard.

  • Madsen, B. (2005). Socialpædagogik. (1. udgave). København: Hans Reitzels Forlag

puce18-nu03
puce18-nu03