Aktivitet: Skralde Redder

 

Beskrivelse af aktivitet: Selve aktiviteten går ud på at vi i gruppen har været ude i naturen og indsamlet en masse skrald. Herefter skal de studerende ved brug af det indsamlede skrald, bruge fantasien til at illustrere et dyr enten på en planche eller i 3D form. Det er her at medbestemmelse kommer i spil i forhold til den ny styrkede læreplan. De skal udtrykke det som de selv har lyst til og fortælle de andre hvad det er de har lavet ud af skraldet.
Så derfor find din kreative side frem og gør dig klar på at lege med skraldet.
Aktiviteten vil ca. forløbe følgende:

5 min intro
10 min kreativitet

5 min afrunding

 

Formål med aktiviteten:
Vi vil gerne lave denne aktivitet da vi på valgholdet Natur og Udeliv, har haft en del om bæredygtighed og fået nogle redskaber til hvordan vi kan være med til at passe på naturen, miljøet, samt vores omverden. Vi er blevet inspireret til at lave denne aktivitet, da vi har været ude og besøge en institution igennem forløbet og vi vil derfor gerne føre dette videre.
På natur og udeliv har vi haft fokus på hvordan skrald skader miljøet og naturen. Vi har derfor udarbejdet en aktivitet, som kan bruges som en øjenåbner i det pædagogiske arbejde, til hvor meget skrald der rent faktisk ligger og flyder i vores samfund. Vi skal derfor være kreative og se hvad vi kan få ud af skrald samt få snak omkring hvad vi gør med det efterfølgende.
Vi samler selv skraldet ind til de andre studerende da de ikke har tid nok til at hente det selvSMTTE-model:

Vi har taget udgangspunkt i SMTTE- modellen, i forhold til vores aktivitet.
Sammenhæng: Vi vil sætte fokus på hvad skrald gør ved naturen, samt vores naturoplevelse. Vi vil have en dialog op og køre med de studerende omkring hvilke konsekvenser det det kan have for os, jorden og ikke mindst dyrene.

Mål: De andre studerende får et indblik i hvad skrald kan gøre ved naturen og dyrene, samt en bevidsthed om hvor meget skrald der ligger rundt omkring.
Vi vil gerne skabe en nysgerrighed fra de studerendes side omkring hvad det er for noget materialer vi bare smider i naturen og hvad stiller vi op med det.  

Tegn: At de selv begynder at samle skrald, samt tænker over hvordan de behandler naturen og miljøet fremadrettet.

Tiltag: Vi starter en aktivitet omkring miljø, natur og skrald og derved sætter fokus på det. Her vil medbestemmelse komme i spil i forhold til den nye styrkede læreplan. De skal udtrykke det som de selv har lyst til og fortælle de andre hvad det er de har lavet ud af skraldet.

Evaluering: “Appetitvækker” til de andre studerende. Virker de optaget af det? Er de med på ideen? Stiller de spørgsmål? Hvad kan der gøres bedre? evt. andet? Feedback med til VK – eksamen – flere vinkler på det?

– Vigtigste anvendte teknikker, faglige kernebegreber og didaktiske pointer – Bæredygtighed, bevidsthed, samme aktivitet justering af leg fra voksne til børn,

– Vigtige rammeforudsætninger for jeres tiltag/aktivitet/proces – vores mål med aktiviteten, hvorfor vil vi det her, hvad vil have ud af det

– Formidling af tiltaget herunder hvordan det formidles til brugerne/faglige kolleger – at de læser beskrivelsen, samt vi forklarer det for dem inden aktiviteten går i gang

 

Gruppe 2: Zarah, Søs, Volkan og Christina
pucf17-nu01
pucf17-nu01
pucf17-nu01