Introduktion

Ifbm. valgholdet kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, tildeles de forskellige grupper på holdet, en ekstern samarbejdspartner. Vi er i den forbindelse blevet tildelt Børnekulturhus Ama’r. Børnekulturhus Ama’r er et hus der sprudler af liv og leg, og de tilbyder bl.a. deltagelse på forskellige hold og samarbejdsforløb med skoler. I dialogen med dem, blevet bekendt med at de hidtil ikke har haft samarbejdet/haft forløb med børn med specielle behov. Vi har i denne gruppe stor interesse for denne målgruppe, da vi er på SOS specialiseringen. Vi har i den forbindelse udarbejdet et forløb med en deltagende børnegruppe, diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD, fra en specialskole. Projekt omhandler klima og skraldesortering med inddragelse af FN’s verdensmål, hhv. 12 og 13. Vi har bl.a. valgt at lave aktiviteter med fokus på æstetiske læreprocesser og legende læring.

Vi tror på at børnegruppen, ved at være særlige/specielle, kan åbne op for nye perspektiver på de miljømæssige udfordringer, vi ønsker at sætte på dagsordenen.

Projektet

 

For at lære deltagerne at kende, besøgte vi deres skole og den klasse/gruppe, vi skulle arbejde med. Vi legede navneleg med deltagerne for at ryste os sammen. Dette gjorde vi for at de ville blive trygge ved os. Herefter viste vi børnene en kort video, der konkret og faktuelt forklarede, nogle af de væsentlige miljømæssige udfordringer, vi i dag står overfor. Videoen viste også hvordan man selv kan “hjælpe” naturen, ved at skraldesortere.

I forsøget på at lagre informationen hos børnene, legede vi en “skraldeleg”, hvor børnene skulle hjælpe os med at sortere vores medbragte skrald. Den korte video, fungerede som katalysator for skraldelegen, da vi nu skulle lege i mens vi lærer. Vi havde medbragt skrald og selv bygget en affaldscontainer opdelt i bio, plast, metal og pap. Sammen med børnene diskuterede vi hvordan vores medbragte skrald, skulle sorteres og formålet med affaldssortering.

Anden gang vi var sammen med børnene, foregik det på Børnekulturhus Ama’r. Hér var de inviteret til Sanseværkstedet. I Sanseværkstedet, malede vi sammen med børnene, ud fra påvirkning af syns, høre, lugte og følesansen. Vi malede med skrald fra de fire skraldekategorier; bio, plast, metal og pap. Herefter lagde vi op til “børnedebat”, hvor vi i fællesskab med børnene, snakkede om hvordan de synes jordkloden burde se ud. Vi havde forinden selv konstrueret og ”pyntet” en jordklode, med skrald. Vi havde tegnet og udklippet elementer/ figurer, som skulle fungere som værktøjer til at pryde jordkloden med, i stedet for skrald. Børnene opfordredes til at reflektere over og italesætte, hvordan verdenen kunne blive et bedre sted og hvad de ville gøre, hvis de måtte bestemme.

Som den sidste del af projektet, afholdes der en fernisering af det færdige produkt (jordkloden) på børnenes skole.

Seminardagen

På seminardagen vil få en smagsprøve på Sanseværkstedet, som en af de aktiviteter børnene mødte i vores projekt. Vi skal male, så tag tøj på der kan tåle lidt vandbaseret maling J
Vi glæder os til at sanse med jer – Sara, Nina og Maja

Litteratur

Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser
Austring og Sørensen

Fra idé til projekt – håndbog i kulturprojekter
– Bindslev, Schack, Gaihede

puce17-kk01
puce17-kk01
puce17-kk01