Målgruppe: 3-6 årige.

Grundet det øgede fokus omkring “smid-ud-kultur” ønsker vi at give børnene nogle forudsætninger for at kunne handle ansvarligt i forhold til miljøet. Dette begrundes ud fra læreplanstemaet natur og naturfænomener, hvor barnet skal lære om natur og miljø.

Vi har valgt at arbejde med emnet skrald og genbrug med fokus på plastik. Vores formål med dette er, at børnene skal få et kendskab til genanvendelse af plastik, samt hvordan plastisk påvirker miljøet, herunder dyr, og får kendskabtil, hvordan de selv kan være med til at passe på miljøet. Det er et forløb, der strækker sig over 5 dage.

Vores forløb er bygget op på teorien om transfer, som handler om, at der i processen er en forberedende del, selve kerneområdet (turen), og en efterbearbejdelse. Dette gøres for, at børnene kan overføre det lærte til deres egen hverdag.Målet er også at skabe rammer for en mulig dannelsesrejse.


Dag 1:

  • Præsentation af plastik (skrald)
  • Åben brainstorm sammen med børnene, hvor de vidensdeler erfaringer og viden om skrald/genbrug
  • Dialogisk læsning af en bog om skrald/genbrug

Derved dannes etfælles vidensgrundlag, vi kan tage udgangspunkt i og bygge ovenpå. Samtidig kan pædagogen bruge denne viden til gruppe/pardannelse.

Dag 2:

  • Vi ser en film om, hvad der sker, når plastik ender i havet.
  • Efterfølgende går vi på tur til den lokale flaskeautomat.

Filmen ser vi, for at relaterer til nogle af de handlemuligheder, der er i forhold til deres egen hverdag. Men også for at tale til børnenes empati og for at vise dem et helt konkret eksempel på en konsekvens af miljøforurening.

Tanken bag flaskeautomaten er at give dem kendskab til processen Dansk retursystem som er en del af den danske kultur.

Dag 3:

  • Vi går på tur ud i lokalområdet og samler skrald, primært plastik.

Dette gør vi for at få kropsliggjort det vi har snakket om de sidste to dage.

Dag 4:

  • Dialogisk læsning af samme bog, som fra dag 1.
  • Lave et æstetisk produkt ud af skraldet samlede fra dagen før.

Herefter, vil vi bearbejde oplevelserne fra de sidste tre dage.


Dag 5:

  • Indgå i en dialog med børnene om, hvordan vi som forbrugere kan agere miljøvenligt. Eventuelt kan man som pædagog komme med løsningsforslag og give dem muligheder.

 

Maja, Kasper, Teresa & Thea, CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12