Tør du smage?

Mål og rammer

Vi har valgt denne aktivitet, da vi synes at aktiviteten bidrager til sammenhængen mellem maddannelse og de forskelligheder, der mødes i måltidskultur. Deltagerne bliver præsenteret for flere forskellige madvarer og heraf kommer maddannelse/madmod på spil. Vi formoder, at nogle af deltagerne vil være mere tilbageholdende ift. de udvalgte madvarer, mens andre vil være mere åbne for nye smagsoplevelser.

Gennem aktiviteten antager vi, at deltagerne bliver opmærksomme på hinandens måltidskultur og deltagernes individuelle valg af mad bliver synliggjort.
Vores mål med aktiviteten er at skabe større fokus på hvordan vi sikrer deltagernes madmod under aktiviteten. Her kan dilemmaet om vores rolle under måltidet være styrende for balancen mellem at udfordre deltagernes smagspræferencer og at lade deres egen smag og lyst styre. Begge overordnede tilgange handler om hvordan vi bedst styrker deltagernes madmod. Vi skal selvfølgelig respektere/acceptere deltagernes præferencer, men vi skal også hjælpe dem, der er mere kræsne, ved fx. at opfordre dem til at se, føle, lugte og i sidste ende måske smage på den/de madvarer den enkelte er udfordret af. På den anden side er det muligt at skabe hyggelige måltidsoplevelser, hvis vi lader deltagernes kropslige behov og sansninger styre deres spisevaner. 

Aktivitet

Vores aktivitet vil blive udført af pædagogstuderende på Campus Carlsberg.
Aktiviteten kan udføres af alle uanset alder dog med øje for justering af sværhedsgraden afhængig af målgruppen. Aktiviteten henvender sig både til en mindre og/eller større gruppe, da aktiviteten handler om at have modet til at smage og eksperimentere med nye smagsoplevelser i et fællesskab.Vi er opmærksomme på at de fysiske rammer ikke nødvendigvis er de samme som de oplever derhjemme under et måltid. 

 

Indhold

Deltagerne bliver mødt af noget lignende en “buffet” af forskellige madvarer, som vi tænker man enten hader eller elsker. Disse madvarer er på forhånd portionsanrettet, så hver madvare er præsenteret på alles tallerkner. Hver deltager tager en tallerken og krus.   

Om det efterfølgende foregår stående eller siddende er underordnet for aktivitetens indhold, men det er hvad der føles mest naturligt for deltagerne. Udfladet afspejler i høj grad den enkeltes måltidskultur. Under aktiviteten har deltagerne mulighed for at snakke med hinanden, og måske blive inspireret af hinanden til at tage en omgang mere, med måske nogle nye madvarer.

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Processen i aktiviteten skulle gerne vise et praksisnært billede af en måltidskultur. Vi er som kommende pædagoger sikre på, at pædagogens rolle under måltidet er afgørende, da pædagogen har stor indflydelse på, hvordan måltidet forløber. Vi er godt opmærksomme på, at madmod ikke alene definerer måltidskultur, men tematikker såsom kulturelle forforståelser, institutionslogikker, materialitet (tid og sted) spiller også en rolle i måltidskulturen. Aktiviteten belyser yderligere hvordan civilisering bla. er tæt forbundet med måltidet, da begrebet handler om at den enkelte skal lære at tilpasse sig de normative forventninger, der er til en social given situation. 

Effrosyni Liokou 
Philippa Lyberth 
Sascha Hartwig 

Anslag 3.264
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02