Skyggeteater i børnehøjde

 

I dagens Danmark er livet i daginstitutioner ofte præget af travlhed, og pædagogerne har mindre og mindre tid til at fordybe sig i deres arbejde med børnene. Dette kan desværre også have den konsekvens, at der bliver mindre tid for pædagogerne til at arbejde med de kreative udtryksformer, der ifølge vores erfaringer, ikke har den store gennemslagskraft i konkurrencen blandt pædagogiske aktiviteter med fokus på børns læring og udvikling. At kreative udtryksformer ikke prioriteres i samme høje grad, finder vi helt forfejlet, da vi netop har oplevet hvor stor en positiv påvirkning, de kreative fag har på børns lærings- og udviklingskompetencer.    

Vi har i vores arbejdsproces på modul H og I erfaret, hvordan kreative udtryksformer kan bruges til at arbejde og formidle væsentlige temaer i praksis. Undervejs i vores læringsproces er vi blevet bevidste om kreative    

På modul H og I har vi været så privilegerede, at vi er blevet præsenteret for mange forskellige kreative udtryksformer. Som bidrag til seminardagen har vi valgt, at vi gerne vil præsentere samt inddrage jer i vores arbejde med skyggeteater. Vi vil på dagen fortælle om vores besøg i en børnehave på Vesterbro, hvor vi netop har afprøvet vores skyggeteater i praksis.

 

Centrale anvendte teknikker:
Rammesætning, dialog omkring temaet “Venskab”, historiefortælling, skyggeteater, en dramaøvelse kaldet tableau og farvelægning af figurerne fra historien.     

Rammeforudsætninger:

Et stort rum med god mulighed for ommøblering samt mørklægning, nem adgang til stikkontakter, så lyd og lys kunne blive tilkoblet, en børnegruppe i alderen 5-6 år, en gennemarbejdet plan hjemmefra, og tre engagerede pædagogstuderende.    

Tiltag:

Dialog om venskab via historiefortælling, drama og det billedlige. Til at begynde med læste vi den historie højt, som vores skyggeteater er skabt på baggrund af. Efter oplæsningen havde vi en kort dialog med børnene om historiens temaer; venskab, omsorg mangfoldighed og hjælpsomhed. Vores opførelse af skyggeteatret samt dramaøvelsen, tableau, førte til yderligere dialog om de førnævnte temaer. Endeligt sluttede vi besøget af med en farvelægning af de to figurer fra historien.  

Vi har anvendt grundmodellen for igangsættelse af æstetiske læreprocesser (Austring, 2006) til at planlægge vores besøg i institutionen.

For videre inspiration til arbejde med skyggeteater se her

Litteraturliste

Austring, Bennyé D. & Sørensen, Merete. Æstetik og læring: Grundbog om

æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels forlag, 2006. side 179-192.

 

 

 

Laura Hørby Andersen

Maria Lindvig Frederiksen

Michala Wiese Petersen

Gruppe 2: CPF16o-KU11i 
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I