“En historie giver indtryk du laver et udtryk som giver et indtryk

Vi ville gerne skabe en historie i fællesskab med vores målgruppe og vores overordnede mål var, at skabe en fantasifuld og legende tilgang til det, at lave en historie. For at lave historien, skulle vi både bruge lyd og tegning som medie, og det var vigtigt for os at alle børn fik mulighed for at være med, som de hver især kunne. Det vil sige at der ikke er nogen som SKAL sige noget, hvis de ikke har lyst. Børnene har derfor også mulighed for blot at observere de andre børn. Det gør vi for at skabe medbestemmelse hos børnene og inkludere alle i fællesskabet.

Vores målgruppe er mellemgruppen i børnehaven ca. 3,5-4,5 år. Aktiviteten er tilpasset til mellemgruppen eller ældre børn og en børnegruppe på fire børn eller flere. Vi havde syv børn med til vores afprøvning. Aktivitetens fysiske ramme er ikke afgørende, men vil være god at tage frem under frokosten. Vi valgte dog at tage de syv børn fra, og sætte os sammen på gulvet i en rundkreds i et andet rum.

Vi ville som tidligere nævnt arbejde med lyd og tegning, som medie og børnene blev derfor introduceret til brug af materialer som olie pastel, farvet papir, lim og saks.

Vi valgte at opdele vores aktivitet i over to dage. Første dag ville vi bruge på at lave en fortælling sammen med børnene. Vi startede ud med at fortælle en historie, på skift, på samme måde vi gerne ville have børnene skulle fortælle deres historie. På den måde kunne vi skabe et indtryk hos børnene. Herefter startede en voksen en ny historie og prøvede at tage børnene med, så de på skift tilføjede handling til historien. Deres æstetiske udtryk, som vi optog undervejs.

Dag to kom vi tilbage med den renskrevet historie (stadig med børnenes ord og ideer), som et nyt indtryk. Børnene skulle nu bruge oliepasteller til at tegne den historie, de selv har været med til at skabe. Vi introducerede børnene til oliepastel, ved selv at vise hvordan de kan bruges til at tegne med. Inden de selv skulle i gang med at tegne, læste en voksen historien højt to gange. Nu var der frit spil og børnene fik tid til at tegne det, som de vil have med fra historien (Nyt æstetisk udtryk). Som voksne satte vi os sammen med børnene og tegnede. Det gjorde vi for at understøtte vores mål om impuls, da børnene her ville få nye indtryk undervejs i processen. En voksen ville af samme årsag læse historien op en ekstra gang imens de skabte historien med oliepasteller. Den eneste regel var, at de skulle bruge oliepasteller samt deres fantasi. Da alle børn var færdige med at tegne, samlede vi deres tegninger, på en fælles collage. – endelig fornemmet form.

Vi forsøger at inddrage alle syv børn i aktiviteten så alle har mulighed for at udtrykke sig æstetisk, vi er netop blevet inspireret af dramapædagogen Malcolm Ross, der beskriver leg som frivillig, kreativ og lystbetonet og mener at det er i en legende proces, at man får mulighed for at udvikle sin kreativitet og skabe udtryk. Derfor vil vi tage udgangspunkt i Malcolm Ross model 18. – Opfattelse af dialektikken i den skabende proces. Hvor børnene ud fra en række indtryk får en impuls, der sætter hele processen i gang, ved at de bliver nysgerrige og får lyst til at skabe noget. Denne proces vil den enkelte udforske og udtrykke sig igennem. Hermed er legens/aktivitetens formål ikke udvikling og læring, men derimod er legens formål intensitet og glæde, derfor handler de æstetiske læreprocesser grundlæggende om, at børn og voksne eksperimenterer med at omsætte indtryk og følelser til et æstetisk udtryk.

Manar, Stefane, Sara og Natasja

puce19-ku03s
puce19-ku03s