Slås for din sundhed

 

Målet med vores aktivitet er at skabe nogle rammer, hvorpå det er legitimt at udfolde sig fysisk og gøre brug af sine fysiske kompetencer. Selve slåskultur-idéen er primært udtænkt på baggrund af en case, hvor vi har at gøre med en dreng, der er udfordret i form af, at drengens nonverbale sprog er udadreagerende og udviser tendenser til at slå og sparke de andre elever. For at undgå konstant irettesættelse vedr. det respektive barn, så har vi gennem didaktiske overvejelser udarbejdet tre forskellige lege, hvor barnet kan få en succesoplevelse.

 

Vores målgruppe er, som udgangspunkt, tænkt til unge mennesker i udskolingen, men retter sig også til en større aldersspændvidde.

Deltagerantallet er ubegrænset, da alle tre øvelser i vores aktivitet består af par af to deltagere.

 

Grundlæggende har vi en forståelse af, at slåskultur er med til at styrke kropsbevidstheden, samt øge bevidstheden ift. grænser.

 

Indhold

 

Ritualer: Før hver øvelse/kamp giver man sin modstander hånden og siger sit navn. Derefter laver man et slap-bump for at vise man er klar til selve øvelsen. Slap-bump er ligesom en highfive, efterfulgt af en fistbump. Når man er færdig med en øvelse, giver man hånden til sin partner og siger tak for kampen

 

Vores aktivitet består af tre øvelser:

 

Øvelse ét: Skildpadde-skub. Dette er en leg, hvor man sidder på gulvet ryg-mod-ryg, og her handler det om, at skubbe den anden så̊ langt tilbage som muligt for at vinde. Når personen har vundet, starter man forfra og prøver igen.

 

Øvelse to: Tai Chi master. Man står overfor hinanden med cirka en arms mellemrum, derefter tager man sine hænder ud. Det går så̊ ud på at ramme hænderne på den anden, og få den anden ud af balance. En anden taktik kunne være at vente på modstanderens kraft og tage sine hænder tilbage. Hvis modstanderen ender med at komme ud af balance eller tage et skridt, har man vundet.

 

Øvelse tre: Grab N’ Go. Her får man en trøje som hæle, hvor det gælder om at få taget modstanderens hæle ved hjælp af at komme over, under eller rundt om sin modstander, eller ved at bryde med sin modstander.

 

Reglerne for aktiviteten er som følgende: Ingen slag og spark, ingen bid, samt at man respekterer sin partners værdier ved at anerkende deres kropslige integritet. Det er okay at check ind med træner, og fortælle hvordan man faktisk har det. Man siger stop, når der er noget, der føles eller er for ubehageligt. Vi mødes altid i en cirkel efter en kamp/øvelse, for at reflektere med træneren, hvad der egentlig skete, og hvad der kunne gøres bedre.

 

Didaktiske overvejelser

 

Vores didaktiske overvejelser bygger på Mosers Blomst, Deci & Ryans selvbestemmelsesteori og Karen Wistofts teori om mental sundhed, samt Michael Blume – en kæmpe fortaler indenfor slåskultur. Alt sammen teori vi har valgt anvende i bearbejdelsen af analysen.

 

Udarbejdet af Casper, Chelsea, David, Kasper og Mads


pucf21-sb02