Tema: Slåskultur    Valgmodul: Sundhedsfremme og bevægelse     Målgruppe: Børnehave

 

Tema for denne workshop er slåskultur som det overordnede emne, samt pædagogen som motivationsarbejder. Vi har arbejdet med barnets personlige og sociale udviklingsprocesser i slås aktiviteter, samt motivation for deltagelse hos barnet.

Vi forstår slåskultur ud fra Michael Blumes definition og har arbejdet med at skabe et værdigrundlag deraf.

“Ved slåskultur forstår jeg kamplege, hvor to eller flere mennesker står overfor hinanden og gennemfører et opgør efter faste regler og ritualer i en overskuelig beskyttet ramme. Slåskultur er en bevægelses handling, der i høj grad udvikler personlighed, og i pædagogisk praksis kan bidrage til personlig og social udvikling hos barnet”

 

Motivation har at gøre med tilskyndelse, lyst til at foretage en handling, eller til ikke at gøre en bestemt handling (Hans Vejleskov 2009)

Motivation påvirker adfærd og engagement. Vi har arbejdet med at fremme barnets indre motivation, så barnet føler glæde af selve aktiviteten og vil motivere for at opnå deltagelse og dermed at kunne understøtte udviklingsprocesser ud fra aktivitetens målsætning.

Tre psykologiske behov hos barnet der skal være opfyldt for at opnå indre motivation:

  • kompetence
  • selvbestemmelse
  • positive tilhørsforhold

 

 Hold: CPE15o-SB12

Gruppe 2                                               

Kathja E. Pedersen – FroF14-038,  Silvia S. Andersen – Syd142170  &  Elsa Mørkøre – 102152650
CPE15o-SB12
CPE15o-SB12

 

 

 

 

CPE15o-SB12
CPE15o-SB12
CPE15o-SB12