Indledning og Teori

Michael Blume forstår slåskultur som, når individer møder hinanden i en kamp, som er opsat i en beskyttet ramme, hvor man finder de samme værdier, regler og holdninger. Slåskultur handler, derfor ikke om at indøve teknikker, men om bevægelseshandlinger, som udvikler den enkeltes personlige kompetencer, idet det kan få en bedre forståelse af sig selv og af den anden (Blume 2002:13). Gennem slåskampe gør individet sig mange vigtige kropslige og sociale erfaringer (Blume 2002:24).

Vi tager udgangspunkt i Thomas Mosers (Sederberg et al. 2017)  ”Blomst ” og det gør vi fordi den giver et overblik over hvilke læringsrums der kommer i spil i bevægelse, herunder slåskultur. Vi afgrænser os til det sansemotoriske og sociale blad.

Sansemotoriske blad: legen berører dette blad i vores leg via den vestibulære- og kinæstetiskesans, når børnene skubber, trækker hinanden over grænsen. De to sanser hænger sammen på den måde, at når man skal holde balancen (vestibulærsansen) så spænder man op i muskler og led (kinæstetiskesans). Den taktile sans er også i spil, fordi der er meget kropskontakt.

Sociale blad: Legen berører dette blad fordi det er en samarbejdes leg, hvor man er afhængig af hinanden for at kunne vinde. Der er fokus på hvordan vores krop relaterer til hinanden via det sociale fællesskab gennem sociale kompetencer Det er på baggrund af en ligeværdig leg at de sociale kompetencer er i spil for at skabe et bedre fællesskab uden for legen.

Beskrivelse af legen ”Over grænsen”

2 hold står ovenfor hinanden, hvor der er en tydelig streg imellem. De to hold kæmper mod hinanden i at få så mange personer over stregen fra det andet hold. Når man kommer over til det andet hold, hører man til der og skal hive/trække de andre over på sit eget hold. Man kan hjælpe hinanden således at der er én person som kan stå bag ved en anden og hjælpe med at trække. Det gælder om at få så mange personer over på sit hold. Der er begyndelses og afsluttende ritual, vi siger ”god kamp med en high five” og ”tak for kampen med en high five”. Der er et stopord (mælkebøtte) som deltagerne kan bruge under hele aktiviteten, hvis nu det bliver for vildt eller ubehageligt for nogle. Deltagerne må kun holde/hive i hinanden i hænderne.

Målgruppe: I princippet kan legen bruges til alle aldersgrupper. Vi har valgt at fokusere på børn i indskolingen, fordi det er relevant ar arbejde med børns sanseapparat så tidligt som muligt. Slåskultur kan være et redskab til at styrke sansestimuli. Samtidig kan slåskultur udvikle børns personlige og sociale kompetencer, hvilket er vigtigt at have fokus på i en tidlig alder.

 
CPE15o-SB11