Baggrund for valg af aktivitets forløb

”Mit barn skal ikke lære at slås”. (Michael Blume, 2001, s. 10) Sådan lyder svaret ofte fra forældrene i daginstitutionen, når pædagogerne snakker om slåskultur. Mange misforstår og mistolker begrebet slåskultur, og forbinder det med lege der fremmer aggression og voldelig adfærd blandt børn. Ifølge Blume har børn i dag svært ved at regulere egne og forstå andres grænser, da de ikke længere får lov til at udfolde sig fysisk med andre børn. Blume snakker om vigtigheden i at introducere børn for den sunde slåskamp, da de her gør sig nogle sociale, og kropslige erfaringer.

Mål

Målet er, at udvikle børnenes almene handlekompetencer, samt styrke deres sociale, og kropslige færdigheder, igennem leg.

Processen

Vores aktivitetsforløb handler om, at få skabt en sund legekultur i daginstitutionen, hvor børnene lærer at kende sine egne grænser, og andres grænser. Processen går ud på at starte med at få skabt en kontakt til hinanden, efter handler det om, at få pulsen op, og derefter slappe af igen via historie og massage.

Eksempler på lege

Pluk gulerødder, beskyt skatten, bamsemassage/fri for mobberi, pizzamassage, kluddermor, madraskonge, den varme stol.

Rammeforudsætninger

Min. 5 deltagere, pædagog til at videregive informationer, et stort rum med en firkantet måtte, rekvisitter til de forskellige lege (f.eks. en bold til beskyt skatten), evt. overtræstrøjer så det tydligergøres holdopdelingen.

Formidling af tiltaget

Evt. informationsbrev til forældre, inddragelse og medbestemmelse hos børnene i reglerne i legene.

LITTERATUR TIL INSPIRATION

  • Blume Michael, (2002), Slåskultur – en teoretisk og praktisk bog om slåskultur, udg. 1, kapitel 2, Seneca – Det er forbudt at slås! S. 10, Forlag Klim.
  • Schulz Anette, (2010), Sundhedspædagoggik i børnehave, udg. 1 – Kvado model. Dafolo forlag.
  • ”Fri for mobberi”., Bamse massage – Balladen om Finn og Sisse
  • Schnack Karsten, (2008), Pædagogiske læreplaner – at arbejde med didaktik i børnehaven.

Systime Acedemic

  • Schnack Karsten, (2008), Pædagogiske læreplaner – at arbejde med didaktik i børnehaven. Systime Acedemic.

https://www.youtube.com/watch?v=csIZbgQ3Ovc&t=186s – Inspiration til lege
CPE15o-SB15
CPE15o-SB15