Slåskultur – Wrestle Ball

Grp. 1: Lola Odidi (210092), Maia Morsucci (210507), Sebastian Christensen (210672), Sebastian Vernon (210741)

 

Hvorfor slås?

Slås og generelt lidt mere “voldelig” lege giver børn og unge mulighed for at sætte klare og tydelig grænser, dertil bliver de også mere opmærksomme på andres grænser. Ifølge Michael Blume kan den slags leg styrke børns selvfølelse og deres identitet. For drengene er det vigtigt, at de får lov til at slås, at konkurrere og lave kraftprøver (Blume, 2002 s. 11).

Samtidig bliver der også bygget et bånd mellem “kæmperne”. Som Michael Blume skriver “begge kæmper kommer med hele kroppen og hermed også med sindet i en meget intensiv kontakt med hinanden”, (Blume, 2002 s. 21). Dette er noget vi vil stimulere med vores aktiviteter.

Samtidig er det vigtigt at vi bruger lege som en mulighed for kropslig dannelse, “disse lege kan være dannende, samt at de er vigtige for børn og unges udvikling,” (Lykkegaard, 2015, s. 75). Det er alt for ofte at kamp- og slåslege ses som destruktiv.

Som pædagoger skal vi give børn disse muligheder for at udvikle sig og gå imod den “forsigtighedskultur” (Lykkegaard, 2015, s. 75), som ender med at begrænse børn og unges udvikling.

Målgruppe: Ungdomsklub / 15-18 årige

Hvordan kan pædagogen bruge slåskultur som leg?

Pædagogen kan bruge slåskultur som en måde at aktivere glæde og spænding når der kæmpes imod hinanden, sådan at kamp i sig selv ikke er om konkurrence eller ødelæggelse, men om et mellemmenneskeligt møde, hvor mennesket opdager et andet. Ifølge Michael Blume kan fokusset være mere på, når modstanderne mødes, at der er en ærlig og direkte kamphandling, der ikke ødelægger forholdet, men skaber nærhed, ligeværdighed og gensidigt respekt. Desuden ville regler og ritualer i kampene betyde meget for stemningen og hvordan parterne lærer at styre deres følelser i forhold til nederlag, fx gennem kampråb, bukning i begyndelsen og slutningen af kampene. Det gør det også tryggere at gå ind i for dem, der måske ikke tør at kæmpe. Disse principper kan skabe en god kamp kultur.

Hvordan får vi dem med?
Vores aktivitet ligger før holdets træning, hvor der normalt ville være noget FUT (fysisk udmattende træning). Denne del af træning er frivillige og drengene bestemmer selv om de vil deltage. Hvilket vores aktivitet Wrestle Ball nu er en del af. Wrestle Ball  er derfor fysisk krævende og spillerne kommer tæt på hinanden. De tester deres fysiske færdigheder overfor deres modstander.

Hvordan gør vi aktiviteten interessant?

Wrestle Ball er meget forskellig for det normalt boldspil er derfor et nyt boldspil som de skal lære. Grundet begrænsninger på deres bevægelses muligheder skal spillerne tænke kreativt.

Slåskultur – Wrestle Ball

  1. Mål

Målet for vores aktivitet er at målgruppen både bliver testet fysisk og de bliver trænet. Derudover skal deltagerne også lære om respekt af hinandens grænser og kunne deltage i en aktivitet, hvor man kæmper og slås imod sin modstander.

  1. Processen

I vores forløb har vi haft fokus på vores slås boldspil, Wrestle Ball. vi har derfor en masse forskellige opvarmning øvelser som skal gøre deltager klar og varmet op, Derudover skal det også introducere fysisk kontakt for deltageren, og give en mulighed for deltageren at finde sin grænser. Boldspillet er meget fysisk krævende og derfor skal de være varmet op og indforstået med spillets regler. Hvis den fysiske kontakt i opvarmning er for meget for deltagerne, kan det blive svært at deltage i selve spillet.

Derudover ville vi i introduktioner af opvarmningen også italesætte, at det er okay at gå fra hvis det er for meget kontakt.

  1. Mulig aktiviteter

Opvarmning til skulder:

Uppercuts

Air Pumps

Hand to Hand Stretches

 

Opvarmningsspil:

Finger på næse

Hånd mod Hånd, Fod mod Fod

Ryg mod Ryg, Skubbe Kamp

Kong gulerod

Vend sælen

Hånd mod Hånd, Skub og Stå

Den Knuste Orm

Kramme Kamp

 

  1. Rammer

Overvejelser om rammerne:

Aktiviteten egnes bedst til at blive spillet indendørs, dog ville man godt tilpasse den og udføre den udenfor, dette kunne være i en firkant i stedet for en måtte. Spillet kan godt blive mudret og beskidt, hvilket også er noget man skal tage højde for med sin målgruppe.

Redskaber til Wrestle Ball:

  • 2 mand pr. måtte
  • 4-7 måtter (8 til 14 spiller)
  • 1 Skumbold eller Volleybold
  • 2 Netball Mål

Litteratur

Blume, M. (2002). Slåskultur: En Teoretisk og Praktisk Bog om Slåskampe (1. udgave). Klim

Lykkegaard, M. (2015) Kamp, leg, og slåskulture. I: Jensen, J & Sandseter, E. (Red.), Vildt og Farligt (1. udgave, Kapitel 4). Akademisk Forlag
pucf21-sb01