Slåslege stammer fra brydesporten, da man i brydning ikke bruger slag eller spark, så på den måde bliver børnene udfordret på deres balance, bevægelighed, smidighed og styrke. I slåslegene bliver børnene udfordret, så de lærer om deres egne styrker og begrænsninger.

Fordele ved slåslege

Børnene arbejder med at give klare signaler, sætte tydelige grænser og at være opmærksomme på at overholde den andens grænser. Derudover får børnene arbejdet med flere sanser gennem slåslege:

Den kinæstetiske sans (muskel-/ledsansen), idet de spænder musklerne og arbejder med reaktioner; vestibulærsansen, idet de træner balance; og taktilsansen, idet der er mulighed for varierende grader af kropskontakt.

Organisering

Vi har valgt at lave nogle små øvelser, der kan give inspiration til slåskulturen og et videre længerevarende forløb. De følgende øvelser udføres to og to og er meget basale, men der er stadig kropskontakt, som er en god opvarmning til forskellige brydelege. Vi har taget højde for, at vores deltagere til seminardagen måske ikke kender hinanden, så derfor har vi undladt mere kropsnære brydelege.

Ritualer

Ritualer er af stor betydning for deltagerne i slåskulturen, inden man starter sin ’’kamp’’. Et ritual kan være en hilsen, både før og efter kampstart. Dette kan være et specielt håndtryk eller kampråb. Ritualer er med til at skabe struktur, respekt, stemning og atmosfære samt har en aggressionshæmmende virkning.

Øvelser:

Ét-bens kamp

Deltagerne står overfor hinanden på et ben og hænderne frem mod hinanden. De forsøger at skubbe hinanden ud af banen, ved at skubbe håndflader mod håndflader.

Røre hovedet

Den ene deltager sidder på gulvet (1), hvor makkeren står op (2). Det gælder for 2, om at røre 1 på hovedet, 2 må ikke bøje sig ind over makkeren. Man kan kun røre makkerens hoved bagfra eller fra siden.

Skubbe ryg

Deltagerne sætter sig med ryggen mod hinanden. De skal skubbe med fødderne, så de presser ryggen mod hinanden. Kampen vindes, når den ene deltager bliver skubbet ud af banen.

Fange fluer

Deltagerne står overfor hinanden og holder hinanden i hånd (højre hånd mod højre, eller venstre hånd mod venstre), og har den anden hånd fri. Man ‘’fanger fluer’’ ved at forsøge at klappe sin modstander på numsen. Man må gerne trække eller skubbe sin modstander med den hånd, man holder hinanden i.

Hvis ekstra tid: Pandekagen

Den ene deltager lægger sig fladt ned på maven med armene strakt ud, og her gælder det så for makkeren om at vende den anden om på ryggen.

Find mere inspiration:

Blume, Michael (2002): Slåskultur: En teoretisk og praktisk bog om slåskampe. Forlaget Klim.     

www.slaasnu.dk

www.kampogkultur.dk

Storli, R. (2015) Vildt og Farligt – om børns og unges bevægelsesleg. Akademisk Forlag.

CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11