W o r k s h o pen musikalsk fortælling

luk øjnene – hvorfor?

Vi laver en musikalsk improvisation og inviterer deltagerne i spontan fortælling. Synssansen dominerer vores sanseindtryk. For at forstærke de andre sanser, vil vi lukke øjnene. Da oplevelsen udskiller sig fra det vi er vant til, udfordres og opleves sanserne på ny og fantasien kan få frit spil. Vi håber, at der vil ske et samspil mellem fortælling og musik. Sammen skaber vi et æstetisk sanseligt formudtryk. Et af musikkens virkemidler er symbolsproget, hvor vi uden ord, men via instrumenter fortæller og skaber indre billeder.

Pædagogens didaktiske rolle er, at skabe de rigtige rammer for en aktivitet med tilpas udfordring. Det kræver at man tager udgangspunkt i deltagernes ideer, er åben for improvisation, og at man inddrager legen, som grundlag for den æstetiske virksomhed. Pædagogen skal kunne sit håndværk, dvs. have en musikalsk forståelse og kunne udtrykke sig via instrumenter, og beherske teori som musikkens grundbegreber. Pædagogen skal samtidig inspirere/provokere og være en indfølende analytiker.

”… fantasien bliver brugt til at skabe sammenhæng med, idet vi så at sige udfylder huller i vores viden med fantasi for at skabe en forståelsesmæssig helhed.” (Jean Piaget)

 

Beskrivelse af aktivitet:

I vores didaktiske overvejelser har vi brugt Himm & Hippes didaktiske relationsmodel.

Målgruppe: voksne.

Mål: At stimulere fantasi og sanser, fokus høresansen. Formal dannelse (kognitiv, følelsesmæssig). Sammen skaber vi et æstetisk formudtryk, via medierne fortælling og lyd.

Indhold: Spontan fortælling og musikimprovisation. Vi spiller. Deltagere ligger ned og lytter m. lukkede øjne. Deltagerne fortæller på skift, eller de kan vælge at synge eller brumme.

Rammefaktorer: Mørkt rum. Akustiske instrumenter. Vi spiller forskellige lyde i vekselvirkning med deltagerenes fortælling. Vi udvælger hvem der skal fortælle (ved berøring på den enkeltes arm).

Forudsætning og læreproces: Medbestemmelse (digte en historie), deltagerne er anonyme, gør det nemmere at turde, tryghed (de ligger på gulvet) og som udfordring; improvisation, spontanitet, samspil (vi reagerer på hinanden).

Vi er inspireret af teori fra bla. Dr. Pæd. Hansjörg Hohr, psykolog Hans Henrik Knoop, filosof Mogens Pahuus, terapeut Jean Ayres, komponist Murray Schafer.

 

Luise Petersen og Natalia Feinberg
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M