Aktiviteten

Vi har indsamlet nogle naturmaterialer på forhånd sammen med børnene og vi vil gerne selv medbringe knive, snor og grensaks til processen. Derefter vil vi sætte os ned samme med børnene, og få uddelt de materialer som de selv har lyst til at benytte til deres smykker, herefter er det helt op til børnenes egen fri fantasi og kreativitet, at lave de smykker de har lyst til at lave.

Fysiske rammer og materialer

Aktiviteten kan både foregår indendørs og udendørs. Det vil dog være optimalt at have et bord at arbejde ved, og også gerne stole at sidde på. Bordet vil være godt at brede naturmaterialerne ud på så man kan se alle tingene og lade sig inspirere.

 

Materialer der skal bruges:

  • Dolke

  • Sakse, evt. grensaks

  • Fiskeline, garn eller evt. anden snor

  • Nåle

  • Naturmaterialer: kogler, kastanjer, bog, agern, blade, pinde m.m.

  • Evt. lille boremaskine til at lave huller i kastanjer

Målgruppe

Vores målgruppe er børn i alderen 3 – 6 år, men vi har en ide om at vores aktivitet kan bruges til mange aldersgrupper. Med små ændringer ville man kunne hæve sværhedsgraden til skole/frit børn, eller modsat gøre vores aktivitet lettere til vuggestuebørn. Med vores målgruppe vil vi vise mulighederne ved en naturaktivitet, og hvad der skal til for at lave noget interessant for målgruppen.

Deltagerantallet til vores aktivitet afhænger meget hvilken aldersgruppe der arbejdes med. Hvis man har pædagogerne og overblikket, ville det være muligt at lave smykker med en større børnegruppe. Vi regner med at man kan have 8-10 børn med til vores aktivitet. Hvis aldersgruppen er mindre end de 3 – 6 år som vi mener aktiviteten passer på, betyder det bare at man måske skal overveje at gøre børnegruppen mindre. I aktiviteten skal der være skal der være en som har overblikket over at børnene, som der får muligheden for at bruge nål knive

 

Mål og pædagogiske/didaktiske overvejelser

Vi ved fra forskning at børn (mennesker) som kommer ud i naturen bliver mere “naturkendte” og bliver opmærksomme på biodiversitet (Wolgemuth, 2006). Det som vi gerne vil opnå med denne aktivitet, er at give børnene mulighed for at få et bredere og dybere kendskab til naturen og en læring omkring de ting som de kommer til at bruge i aktiviteten. Ved at have det formål; at indsamle naturmaterialer til smykker, kan vi skabe et fælles fokus hvor vi nærstuderer de materialer vi finder og stedet vi finder dem. Her er det oplagt at tale om årstiden (efterår), hvor vi netop kan samle kastanjer, bog, agern, nedfaldne blade i forskellige farver m.m. Børnene kan opnå en stor tilfredshed ved at få et produkt med hjem, som de kan vise deres forældre.

Nogle af de faglige og didaktiske overvejelser som vi har gjort os er, at vi arbejder meget omkring nogle af vores/børnenes sanser. Børnene udforsker deres sanser, og bruger dem til at mærke og dufte hvad skoven har at byde på. Vores aktivitet kan bruges for at styrke Børnenes motorik. Hvis vi har en Børnegruppe med ude at samle materialer til deres smykker, udforsker de deres grænser både motorisk og ift. til skovens rum. Når vi sidder og samler vores natur smykker styrker deres finmotorik og deres koncentration.

 

Eva-Marie Hansen – paed205666

Sofie Rosenkilde paed180753

Alexander Bornholm – paed205333

Marit Ravn – paed205322

 

Litteraturliste

puce20-nu01