Materialer
Antal papir alt efter hvor mange deltager
kuglepind

Målgruppe
Voksne med særlige behov

Aktiviteten fremgangsmåde
Til aktiviteten skal der bruges en instruktør, hvilket i dette tilfælde bliver pædagogen. Instruktøren bygger en konstruktion af en række klodser, som deltagerne ikke må se.

Deltagerne bliver uddelt på hold af 2-3 stk. Sammen skal de nu prøve at efterligne den konstruktion af klodser pædagogen har bygget.

Den ene deltager starter med at kigge på klodserne i en varighed af 20 sek., hvorefter der verbalt skal komme en forklaring til den anden deltager om hvorledes klodserne skal stables. Det er muligt at vende tilbage til konstruktionen, hvis der er brug for at kigge en ekstra gang. Herefter bytter rollerne, og det er nu den andens tur.

Smttemodel

Sammenhæng

Vores målgruppe er voksne med særlige behov, og gældende for dem er at de for behov for forudsigelighed og struktur i deres hverdag. Ligeledes er det vigtigt at vores aktivitet indeholder disse elementer.

Mål

Vores overordnet mål er at styrke de sociale relationer borger imellem, da de kan have brug for pædagogisk støtte, for at indgå i sociale sammenhæng. Ydermere er vores mål at stimulerer deres sansemotoriske færdigheder.

Tiltag

Aktiviteten er let at justerer alt efter hvilke udfordringer samt humør den valgte målgruppe befinder sig i. Et tiltag kunne bl.a. være at deltagerne fik længere eller kortere tid til at se på konstruktionen.

Tegn

Set ud fra vores mål om at målgruppen skal styrke deres sociale relationer samt motoriske kunnen, har vi et ønske om at se dem i en tilstand af flow. Flow beskrives som en tilstand af selvforglemmende opslugthed af en aktivitet, der optager individets fulde opmærksomhed.

Evaluering

Man kan overordnet lavet to slags vurderinger. Den første hvor vi som igangsættere gennemgår aktivitetens forløb og ud fra det evaluerer. Den anden måde at evaluerer på er ved at inddrage målgruppen og deres synspunker ift. aktiviteten og dermed se det ud fra deres perspektiv.

 

 

Gruppe 6

Sundhed og bevægelse

Maria Krogh Christenen 202163082

Chitra Poulsen 202163454

CPE16o-SB14
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14