Proces:
Igennem vores forløb på modul H & I, har vi opnået en større indsigt i, hvor stor en betydning fysisk aktivitet og udfoldelse kan have i samspil med andre for den enkeltes læring. Målgruppen vi har arbejdet med, er en 2. klasse hvor børnene har forskellige typer for udfordringer i form af forskellige diagnoser som udfordrer deres sociale handlekompetencer. Derfor har vi i samarbejde med børnene udviklet på vores aktivitet så aktiviteten har en indflydelse på børnenes sociale læring og kan give dem alternative sociale handlekompetencer som styrker deres sociale indsigt. Vi har udført aktiviteten med børnene to gange, for på den måde at kunne afprøve aktiviteten i praksis, men samtidig også for at kunne identificere eventuelle fejl eller positive elementer.

Mål:
Målet er at opbygge og fremme sociale relationer mellem deltagerne. Gennem samarbejde i ‘find et stik’ tilstræber vi os på at påvirke deltagerne til at få en større indsigt i og forståelse for egne og andres sociale handlekompetence. På denne måde bliver deltagerne i stand til at samarbejde for at få en succesoplevelse sammen og derved kan deres sociale relation udvikles.

Aktivitet/Leg:
Legen minder om et stort vendespil med genstande. Man skal være to hold, hvor der på hvert hold bliver udvalgt en som skal guide de andre gennem banen og den anden deltager skal have bind for øjnene. Ude på gulvet bliver der lagt en masse genstande i par, f.eks. to flasker, to bamser, to limstifter osv. Det handler nu for hvert hold om, at guiden anviser holdkammeraterne ud én ad gangen for at finde et stik, samtidig med at holdkammeraten skal føle sig frem ved hjælp af guiden. Legen fortsætter indtil alle genstandene er blevet taget som stik, og det hold med flest stik vinder. Genstandene kan lægges i en firkantet bane eller spredes ud over et større areal.

Teori:
Vi har blandt andet valgt at anskue vores aktivitet ud fra Maslows behovspyramide, hvor vi samtidig har kigget på de direkte indre og de indirekte ydre motivationsfaktorer. Maslow mener at vi som pædagoger eller igangsættere af en aktivitet kun kan aktivere behov hos deltagerne, men ikke skabe dem. Derfor har vi udarbejdet flere forskellige indirekte ydre motivationsfaktorer som kan aktivere behovet for deltagelse, f.eks. samarbejde, selv-, og medbestemmelse, ros og anerkendelse osv.
Yderligere har vi kigget på social læring/indsigt, da vi mener at det er en af kernefaktorerne i selve legen.

Nikolaj Theilby (202163359) & Ilona Ogorodnik (202163349)
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15