Beskrivelse af aktiviteten

Vores målgruppe skal være mellemtrinnet, da vi forestiller os at de er bedre i stand til at bevare koncentrationen og videreudvikle legen. Aktiviteten er bedst egnet til at foregå indendørs, og kræver ingen rekvisitter.

Vores aktivitet er delt op i to dele, hvor at børnene er samlet i to lige store hold. Den første del handler om at alle deltagerne lægger sig på maven, ved siden af hinanden, med hovedet ind mod midten og det andet hold. Når legen begynder, så skal den bagerste i rækken rejse sig og løbe op til den første i rækken og lægge sig, og herefter råbe “nu” – så den nye som ligger bagerst i rækken kan løbe op og gøre det samme. Nu gælder det om at gruppen som helhed skal bevæge sig fra den ene ende af lokalet til den anden. I den anden del af legen har vi valgt, at deltagerne skal udvikle en ny måde at udføre aktiviteten på, ud fra forskellige niveauer. Derefter skal hvert hold vise deres nye positioner, og alle prøver dem i fællesskab.

 

Refleksioner

Den første del af aktiviteten er en deduktiv undervisningsmetode, da vi har rammesat aktiviteten, og deltagerne har dermed ikke indflydelse på aktivitetens udførelse og regler. I den anden del, hvor aktiviteten videreudvikles, har vi en induktiv undervisningsmetode, idet at holdene selv bestemmer inden for deres “kategori” hvilken position/stilling de vil lave. Det gør vi fordi, at vi ønsker at deltagerne får mere medbestemmelse på aktiviteten (Kissow & Pallesen, 2009).

 

Blomsten

I vores aktivitet lægger vi vægt på det sociale blad ud fra Thomas Mosers model ‘Blomsten’ (2013). Begge hold relaterer sig til hinanden på deres respektive hold, men retter sig også mod det andet, gennem udviklingen af social kompetence. Det er også væsentligt at kunne indgå i fællesskabet på en accepteret og ansvarlig måde i forhold til det pågældende fællesskabs normer og værdier (Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer, 2017 s. 44)

“Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved at være sammen med andre” (Wistoft, 2012 s. 45). Trivsel er tæt forbundet med sociale relationer, da det er specielt vigtigt for børn og unge, i forhold til at støtte den almene og personlige udvikling i børne- og ungdomsårene (Wistoft, 2012 s. 48). Når man indgår i et fællesskab giver det mulighed for, at barnet kan føle sig betydningsfuld for andre (Wistoft, 2012, s. 52).
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11iii
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11goBojana
CPE15o-SB11
jCPE15o-SB11
CPE15o-SB11Bobbbjjj
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11jjjokkjkjk
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11