Vores fokus er socialt udsatte grupper fordi vi gerne vil have en bredere forståelse for hvordan man havner i sådan en situation. Vi har alle en forforståelse om hvilke type af mennesker som befinder sig i den gruppe.
Vi har besøgt et krisecenter hvor beboerne både er mænd, kvinder og børn i alle aldre og nationaliteter.

Vores fikspunkt er beboernes relation til hinanden, på baggrund af pædagogens holdning til at dele private sager med hinanden. Vi undrer os derfor over, hvorfor der er uenigheder ift at danne relationer, da pædagog og beboer har modsatte holdninger.

pucf17-ki01
pucf17-ki01