Indledning 

Vi har valgt at lave en aktivitet, hvor vi har fokus på den æstetiske proces. Aktiviteten har vi afprøvet i en børnehave med fire børn, der er i alderen 5-6 år. Aktiviteten går ud på, at børnene skal dekorere forskellige insekter, de har klippet ud, ud fra en skabelon for så til sidst at lave et samlet værk. Det kan være en måde at udvikle børns fantasi, kunstneriske færdigheder og samarbejdsevner.

 

Mål og rammer

– Hvad er målet med aktiviteten?

Kerneelementet i denne aktivitet er børnenes egen skabelse af insekter og dermed udvikling af børnenes egne æstetiske kompetencer samt udfordre deres æstetiske udfoldelser. Børnene skal både farvelægge, klippe og dekorere deres insekt, som i denne aktivitet, enten er en snegl, en sommerfugl eller mariehøne. Ud over at udvikle den æstetiske kompetence, er at udvikle børnenes finmotorik også et mål. Finmotorikken er vigtig for at kunne udtrykke sit æstetiske udtryk mere præcist, det bliver øvet via f.eks. at klippe med saks, tegne rundt om en skabelon eller sætte dekorationerne præcist. Derudover er fællesskab og fællesskabsfølelse også et mål, som vi vil opnå ved at værket er fælles.

– Hvad er aldersgruppen? 

Vi har afprøvet aktiviteten på børn i aldersgruppen 5-6 år, dog mener vi sagtens at aktiviteten kan bruges på børn i alderen 4-6 år. Dog kan man ændre sværhedsgraden på selve aktiviteten for at tilpasse den til ønskede alders- eller målgrupper.

– Hvad er aldersgruppen? 

Vi har afprøvet aktiviteten med fire børn, men vi vurderer, at man kan gøre det med to til otte personer, hvis aktiviteten forbliver uændret.

– Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?

Det eneste krav, der er til materialer, er sådan set; forskelligt farvet karton, sakse, blyanter (limstift og limpistol, hvis man skal klistre ting på). Derudover skal man også bruge pyntegenstande f.eks; farveblyanter, crepepapir, perler, glimmer, fjer, vat, konfetti, piberensere og guld sten – som vi selv brugte. Rammerne omkring aktiviteten skal kunne rumme, at man er kreativ – det skal altså være et sted, hvor der må komme lim, glimmer og maling ved siden af værket. 

 

Indhold

– Hvad der sker i aktiviteten?

Vi starter med at præsentere børnene for aktiviteten og viser hvilke materialer, de har til rådighed. Børnene bliver gjort opmærksom på, at deres insekter skal samles på et stort grønt stykke karton, der skal forestille græs, og herpå må de godt lave blomster til. Så viser vi skabelonerne, her må børnene selv vælge, hvilken de vil bruge. Børnene vælger hvilken farve deres insekt skal være og får uddelt den farve karton de vælger. Børnene tegner selv rundt om skabelonen og klipper selv ud, men får hjælp, hvis behovet er der. Så må børnene bruge frit af de materialer (de, der er nævnt over), der er til rådighed og dekorere deres insekt, som det passer dem – der er ingen krav til at insektet er realistisk. Børnene får lov til at lave så mange, de har lyst til. Slutteligt får børnene lov til at lave blomster til græsplænen og får medbestemmelse til, hvor deres insekt skal være på plænen, og hvad værket skal hedde. 

Hvilke faglige og didaktiske overvejelser er der bag aktiviteten?

Vi har haft Malcolm Ross’ model for æstetiske kompetencer i baghovedet, hvor vi specielt har haft øje for at opretholde børnenes impuls under aktiviteten. Det gjorde vi ved bl.a. selv at deltage i aktiviteten og samtidig gav børnene nye ideer, hvis de var gået i stå. Derudover har vi også tænkt meget over fantasien, der her er konstruktiv – børnene skal nytænke insekter ud fra de materialer, de har fået. Vi gav børnene frit spil til at være kreative under aktiviteten og spillede med på deres kreative ideer. Didaktisk har vi brugt SMTTE-modellen til at binde en sløjfe rundt om vores aktivitet.

 

Af Emilie Lorentzen og Katinka Rosenberg 
puce21-ku05v
puce21-ku05v
puce21-ku05v
puce21-ku05v
puce21-ku05v
puce21-ku05v