Introduktion til begrebet soundscape og kernebegreber
Soundscape begrebet opstod i 1970erne, introduceret af canadieren og komponisten Murray Shafer. Det er en audiotiv pendant til det visuelle landscape – på dansk kan man jævnføre det med lydskab og landskab. Shafer har delt soundscapet op i tre lydkategorier: Keynote sounds, som fungerer som en grundtone/et bagtæppe for de følgende elementer. Sound signals er forgrundslyde, de opstår ofte abbrudt og spontant, og skiller sig ud fra keynote sounds, monotonitet. Soundsmarks er som landmarks representative for det specifikke sted, det kan f.eks. være rådhusklokkernes genkendelige melodi. (Okkels 2008)

Arbejdet med børn og Soundscape
Arbejdet med soundsscapes ser vi som en potent og spændende indgangsvinkel i forhold til dagtilbudsungerne. Arbejde med soundscapeprojekter kan foregå på forskellige måder, f.eks. ved selv at skabe et soundscape og introducere børnene for en performativ oplevelse, hvor lyset bliver slukket, og rummet forandret igennem lydene. Kan man f.eks. forestille sig, at en optagelse af en regnskovs lyde kunne danne grunden for en jungleleg, eller optagelser af fodspor i sne kunne blive starten på en leg hvor vi finder julemanden eller som baggrundstæppe til rolig historietid?
Vi mener, at der ved arbejdet med soundscapes ligger rige muligheder for både empiriske, diskursive læringsformer, men især de æstetiske læringsformer, da det giver mulighed for at udtrykke sig kreativt og emotionelt i et væld af retninger.

 

Didaktiske pointer
Vi arbejder med soundscapes med børn for at åbne op for lydverden.

For at lave soundscape er det vigtigt med udstyr af nogenlunde kvalitet, som børnene selv kan bruge, og som de voksne føler sig trygge ved. Det er både muligt at købe mikrofoner til optagelser, der passer med Ipad og GarageBand og man kan også købe splittere, så børnene kan optage og lytte sammen, hvilket gør aktiviteten sjovere og styrker samarbejdet.

Vi har et samarbejde med Musikmuseet og tager i den forbindelse på besøg derinde med børnene. Dette er en god mulighed for at udvide børnenes lyd- og musikalske horisont endnu mere.

 

Tilpasning til seminardagen
På seminardagen vil vi give deltagerne i vores aktivitet en smagsprøve på, hvad soundscape kan være. Dette vil vi gøre ved, at deltagerne får lov til at lytte til lydoptagelser, gætte hvad det er og synke ind i den audiotive oplevelse. De bliver også nærmere introduceret for vores konkrete planlagte aktiviteter.

 

Reference
Okkels, I. (2008). Soundscape-teori. Teknologi og musikopfattelse. En undersøgelse af den digitale musikteknologis rolle i den collage-baserede elektroniske musik. København: Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet.

 

Nikita Storm Feilberg
Joakim Johnsen
Christine Skovgaard-Simonsen
Marie Rosendal
Camilla Christensen
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M