Åben ørerne, åben næseborene, stik tungen ud og luk øjnene. Lær din studiekammerat lidt bedre at kende og fortæl en fortælling, du måske havde glemt, du ejede.

Vi vil gerne tage jer dybere ned i erindringer ved hjælp af sanser og se på hvordan det der ligger i fortiden og kan være meningsskabende for vores egen forståelse af hvem vi er, hvad er sket og effekten af det – altså vores eget narrativ og egen identitet.

Fortællinger kan være et middel til at arbejde med sit eget narrativ, da det ikke er muligt at skille selvet fra de historier vi fortæller. Ifølge Paul Ricoeur finder man sin identitet gennem sine egne historier, da man i sin fortælling ser sig selv og ikke kan adskille det jeg man selv er, fra det jeg man beretter om i sin fortælling nu og fortid.

 

Vi har udarbejdet en workshop hvor sansning er i fokus. Her forsøger vi at skabe et trygt rum, hvor I skal hjælpe hinanden med at dele og reflektere over erindringer som har betydning for jeres identitet. I får tilmed indsigt i hvordan man, som professionel lytter kan tage imod samt arbejde videre med folks erindringer, med det formål at påvirke en persons narrativ positivt.

Vi stræber efter at skabe et trygt rum, så alle får en god oplevelse og føler sig komfortable med at sanse og åbne op for en mere personlig side af sig selv.

Det narrative interview adskiller sig fra de kvantitative og kvalitative undersøgelser på den måde, at fortælleren ikke skal besvare et spørgsmål, men kommer med en fortælling. I processen med interviewet foregår der en udveksling, hvor man hver især giver hinanden noget. Fortælleren giver sin tillid, fortrolighed, åbenhed og sin fortælling. Til gengæld giver intervieweren sin spejling, sin interesserede lytning, viser sin respekt og leverer derefter det færdige produkt i form af en nedskreven fortælling. 

Hvilke begivenheder i livsfortællingen, der fortælles og fremhæves, og hvilke der skal gås let hen over eller forties, er op til fortælleren. Kronologien, altså den rækkefølge begivenheden fortælles i, er også op til fortælleren selv. 

Peter Alheits nævner 10 regler for intervieweren for det narrative interview.
Det vi har valgt at fremhæve er:

  • Fortæl noget om dig selv
  • Når fortælleren er begyndt, hold dig mest muligt tilbage
  • Undgå ”hvorfor”-spørgsmål i løbet af fortællingen
  • Vær ikke bange for at begå fejl

 

Line Bowman, Rosa Sol Steinthorsson, Kathrine Winther og Frederikke Jørgensen – Fortælleværksted, Efterår 2019


puce17-ku07f