SPIL, SPIS OG SAMTALE

(Billede: Her sidder nogle studerende til en af vores Brætspils events)

Lidt om valgfaget: Vi kommer fra Social Innovation og Entreprenørskab. Vores undervisere Mikkel og Mitte har været fokuserede på at udvikle sammenhold og god holdånd, både fordi vi ligesom jer er et hold sammensat af forskellige specialiseringer, men også fordi valgfaget kræver godt samarbejde. Vi fået kendskab til hinanden og de kompetencer vi hver især besidder samt hinandens netværk.

Mikkel og Mitte har tidligere beskæftiget sig med “Nabohood”, som handler om at samarbejde med de lokale, med det formål at skabe gode relationer til lokalsamfundet. Herigennem blev valgfaget, social innovation og entreprenørskab født. På faget får man en samarbejdspartner i lokalsamfundet, som man skal lave et projekt med der er til fordel for samarbejdspartneren og som samtidigt styrker de studerendes innovative og entreprenante kompetencer.

Vi har samarbejdet med Valby Kulturhus.

Vision og ønsker til projektet: Vi ønsker at skabe mere omtale omkring Valby Kulturhus og deres tilbud om åbne værksteder på 4. etage, hver onsdag fra 16-20 – i kraft af kulturhusets eget ønske om yngre og flere brugere i huset. 

Det realiserer vi gennem viden til brætspil og spillets værdi i form af, at kunne samle mennesker i et social fællesskab. Vi drømmer om at skabe rum for samvær og relationsdannelse. Derudover vil vi bidrage til at gøre entreen i kulturhuset mere farverig og imødekommende. 

Målgruppe: Vi sigter efter at oplyse lokalområdet om Valby Kulturhus.

I kraft af vores uddannelse og kendskab til yngre målgrupper og deres færden, satser vi på at kunne tiltrække endnu flere i den yngre kategori, i håbet om at de får øjnene op for værkstederne. Vores brede målgruppe er fra 16-30 år, men vi arbejder mere intensivt med lokale studerende i aldersgruppen 16-20 år. 

Målene: Vi håber at deltagerne får en oplevelse, der giver dem lyst til at være en del af et nyt fællesskab. Vi har et ønske om at det kan fortsætte og/eller at de stadig vil bruge kulturhusets faciliteter på sigt. Vi håber på at opnå bæredygtighed for projektet via vores samarbejde med Rollespilsfabrikken.

Vi vil udsmykke entreen for at synliggøre kulturhusets faciliteter, det vil vi bl.a. gøre ved at beklæde “borger til borger” tavlen med et farvet stykke stof, i håbet om at borgernes opslag vil træde mere frem. I samme område har vi tænkt os at lave en billedvæg, som illustrerer nogle af de events, aktiviteter og værksteder man kan opleve i Valby Kulturhus – det sker gennem løbende fotografering, hvor billederne printes ud, indrammes og hænges op. Vi har også samarbejdet med Sydhavnscompagniet, som har doneret to stole til Kulturhusets entree. Stolene bliver malet sammen med studerende fra Sankt Annæ Gymnasium. 

Vi vil desuden promovere vores events gennem sociale medier, samt designe og ophænge plakater i byrummet og dele brochure ud. 

(Billede: Sankt Annæ Gymnasium elever der male en stol til Valby Kulturhusets entré)

Indhold: På de åbne onsdage, i tidsrummet 16-20 på 4. etage, er der mulighed for at spille, spise og snakke sammen. Vi medbringer brætspil (fra Rollespilsfabrikken), men det er også muligt at tage sine egne med. Der vil være te/kaffe og vand til rådighed, som vi fylder op løbende. Vi holder en fælles pause, hvor vi spiser sammen og derved deltager i Incitas ugentlige folkekøkken. Vi runder af kl. 19.30 og pakker sammen i fællesskab

Didaktiske overvejelser: Figur 1.2. nedenfor viser hvordan vores brætspils events kan realiseres. Vores samarbejdspartner er Valby Kulturhus (offentlige organisation), som giver os et sted til at faciliterer Brætspils eventene sammen med de studerende og de lokale i området (nonprofit-organisationer). Vi låner forskellige spil til brætspils eventene fra en af vores samarbejdspartnere, Rollespilsfabrikken (Private virksomhed), der bidrager til arrangementet.

Hulgård, E. (2016). Socialt entreprenørskab, innovation og samskabelse. I E. Hulgård, M. Juul-olsen & E. N. Nielsen (red.), Samskabelse og socialt entreprenørskab. (s. 27). Hans Reitzels Forlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Ask, Laura, Sandra & Vivian 
pucf20-se02
pucf20-se02
pucf20-se02
pucf20-se02
pucf20-se02
pucf20-se02