RINGRUNDBOLD!

Mål og rammer

Klassisk rundbold er betinget af den enkeltes præstation, færdighed og vente på tur, iom. det kun er ét barn af gangen der slår til en bold med et bat. Herefter løber man runden. Når man ikke i mål eller at stoppe ved en kegle, kan man ”dø” i spillet og på den måde er de motoriske styrker og svagheder sat på spidsen. For at gøre rundbold mere inkluderende har vi valg at have fokus på holdet i stedet for den enkelte spiller. Målet med vores ændringer er at gøre aktiviteten mindre konkurrencepræget, og have et større fokus på tilfældighed og høj puls. Målgruppen vi har arbejdet med er indskolingen, 2.- og 3. klasse. For at aktiviteten kan spilles skal der bruges 18+ deltagere, gerne flere. Afhængig af årstiden kan aktiviteten fordelagtigt spilles udenfor. Der skal bruges nogle hularinge, kegler og forskellige typer af bolde.

Indhold

I det kommende afsnit vil vi kort redegøre for spilhjulet og hvordan dets kvaliteter kan bruges. Efterfølgende tager vi udgangspunkt i spilhjulets parametre og udvikler en ny variant, ringrundbold og slutteligt vil vi komme ind på vores didaktiske overvejelser.

Spilhjulet

Spilhjulet er en didaktisk model som sætter rammen omkring spillet. Spilhjulet præsenterer seks parametre der sammen udgør spillet som helhed. Disse er: deltagere, regler, mål, andet, bolden og banen. Ændres der på disse parametre medfører det at spillet ændres og børnene får nye udfordringer. De seks parametre bliver herunder kort beskrevet.

 

  • Deltagere vedrører bl.a. antal spillere på hvert hold, over-/undertal, spiller forudsætninger, køn mv.
  • Regler definerer de regler der er til stede i spillet. Hvad er tilladt, og hvad er forbudt. Der udarbejdes her regler som er med til at sætte rammerne for spillet.
  • Mål vedrører scoring, hvordan scores der, er der flere mål at score på, hvor store skal målene være.
  • Andet/Rammer er tilføjelser. Alt afhængig af aktiviteten kan det være rekvisitter.
  • Bolden vedrører den type bold der spilles med, og hvilket antal bolde der er med.
  • Banen definerer den fysiske bane der spilles på, eller hvor henne aktiviteten finder sted. Er det i en gymnastiksal, skoven eller på græsplænen.

Ringrundbold

Ringrundbold er en variation, udsprunget af det klassiske rundbold spil. Vi har lavet forskellige justeringer for at få et mere flydende spil hvor flere er i gang samtidig og hvor fokus bliver fjernet fra den enkelte spiller.  Banen er identisk med den klassiske rundbold bane, forskellen i denne udgave er at der ikke længere bruges bat til at slå til bolden og der ikke længere er nogen opgiver. Derudover er tennisbolden skiftet ud med 3 forskellige rekvisitter, såsom en pilates bold, frisbee og floorball bold. Tre spillere fra indeholdet kaster hver en rekvisit ud over græsplænen eller i sportshallen. Ude-spillerne skal indsamle de tre rekvisitter og placere dem i hhv. tre hulahopringe, som er placeret forrest i feltet, hvor inde-spillerne står og venter i kø. Spillet stoppes først når alle tre rekvisitter er lagt i hver deres hulahopring. Det er indholdets ansvar at råbe stop, når alle tre rekvisitter er indsamlet. Hvis en spiller befinder sig mellem to kegler når der råbes “stop” skal spilleren gå tilbage til den sidst passeret kegle. Når en spiller kommer hele vejen rundt, får holdet et point. Holdet med flest point efter endt samlet spilletid vinder spillet. Man kan ikke dø men der spilles på tid. Når der er gået 10 min skifter holdene plads.

Didaktiske overvejelser

Ringrundbold lægger i højere grad op til kommunikation og samarbejde. Ved at flere bolde skal kastes samtidig, kan børnene sammen tælle ned: tre, to, en, KAST! På den måde skabes der grobund for at børnene bliver fælles om hver runde. Det at være fælles om kastet, kan skabe motivation for børnenes identitet i den fælles historie og erfaring. Ringrundbold er en aktivitet som tilbyder høj puls gennem den løb det tilbyder. Børns hjerte og kredsløb er modsat voksne gode til at restituerer på kort tid, og vil af denne her aktivitet kunne få muligheden for at mærke høj puls og deres åndedræt. Efter kort tid vil de være klar igen. Den store mængde løb og kast er med til at udvikle de alsidige grovmotoriske grundbevægelser. (denne aktivitet kan med fordel tænkes ind, hvis man som pædagog planlægger andre aktiviteter fremadrettet, som kræver bedre kondition og løbeteknik). Aktiviteten lever op til folkeskolelovens §15. ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.” Med udgangspunkt i spilhjulet, kan man inddrage børnene i den evaluerende proces, hvor børnene kan have medbestemmelse på hvordan aktiviteten kan justeres og ændres efter deres ønsker og behov.

Herunder ser I to fokuspizza’er som er et evalueringsværktøj man kan bruge med børnene til at få et indblik i hvordan børnene oplever en aktivitet. Her har vi selv udarbejdet vores oplevelser af henholdsvis rundbold og ringrundbold

Udarbejdet af PUCE20-SB01: Magnus Prag (205142), Maria Aakjær (205523) og Biancakikki Juntunen (205104)
puce20-sb01