Vi vil vise forskellige måder at bruge musiske aktiviteter i dagtilbud. Disse aktiviteter har til formål at skabe rammer for æstetisk udtryk og styrke børnefællesskaber. Aktiviteterne bliver lavet til store børnehave børn men vi har nedskalerede versioner til mindre og vuggestue børn. Begge aktiviteter skal bruges både med større og mindre børnegrupper. Den første er bedst med en gruppe på 10-15 børn og spontan sangen er bedre i mindre grupper. Disse aktiviteter kan laves hvor som helst og både med og uden instrumenter.

Vi vil starte med en ramme sang, som har til formål at inspirere til bevægelse og selvbevidsthed. Den handler om at børnene skal danse og synge, og samtidig være opmærksomme på hvad der bliver sagt. Den lyder således:

nu skal vi allesammen danse

danse i en ring 

nogen skal gå ind i midten 

alle dem (indsæt ting) 

den indsatte ting kan være f.eks. “alle dem med rødt tøj på”, “alle dem som kan lide majs”, “alle dem som har en hund” osv. Sangen er uptempo og indbyder til dans og bevægelse. Samtidig skal børnene være opmærksomme på hvem som skal ind i midten og danse. Vi ville altid opfordre alle børnene til at danse, og hvorvidt det er en ring er underordnet. Vil man sikre sig en ring de danser i, kan man rammesætte den med måtter på gulvet. En faldgrube med en fysisk ring til dagtilbudsstørrelsen er at det kan være grænseoverskridende for børnene at skulle gå ind i midten. Det virker bedre at være nærværende som pædagog og anerkende når børnene fanger at det er dem som har blå trøje på som skal i midten. Derved minimerer man udskillelses følelsen.

Til vuggestuebørn kan den ned skaleres til:

Nu skal vi allesammenn trampe/hoppe/liste/dreje

trampe/hoppe/liste/dreje i en ring 

nogen skal gå ind i midten

alle dem som bruger ble

 

Vi vil gå videre til at dele instrumenter ud til gruppen og spille et par rundgange af Let It Be af The Beatles. vi vil snakke lidt om spontan sang og spørge ind til hvad vores sang skal handle om. Vi vil hygge os med at finde på et par vers i fællesskab. I børnehave højde kan man spørge børnene hvad vi skal synge om og lave et vers på det. Med mindre børn kan man synge om, hvad de laver i øjeblikket for at inddrage dem i sangen. Denne aktivitet er også sjov at lave ved at bruge en af de sange børnene kender godt. Hvis man for eksempel synger ”Mariehønen evigglad” vil børnene nyde det fjollede i en sang de kender, som bliver brugt anderledes end normalt. Igen er dette en aktivitet som kan rammesættes og have instrumenter klar til brug, men det kan også ske spontant inden frokost eller i middagsstunden. Den er nemmest at lave med et instrument man, som pædagog, kan læne sig op af, men kan også sagtens laves uden.

Vi glæder os til at dele det

Anna, Arina, Maja og Matt

gruppe 4
puce20-ku01m