Præsentation af hvad vores oplæg vil handle om og målgruppen

Vi har på vores VK natur og udeliv hold arbejdet meget med, hvordan man arbejder og formidler naturen i et pædagogisk perspektiv, med forskellige målgrupper. 

Vi har derfor lavet en lille aktivitet som omkring at at tage ud og finde spor i skoven, for at undersøge hvilke dyr som bor derude.

Vores mål for aktiviteten er, at give børnene et kendskab og sammenhængende forståelse for dyr og sætte fokus på hvordan årstiderne påvirker deres liv. 

Målgruppen er børnehavebørn i 3-5 års alderen. Tanken er at udførelsen vil være bedst i mindre grupper på 3-6 børn, for at den voksne vil kunne vejlede og støtte alle.

 

Hvorfor arbejde med dette?

Der er den formelle begrundelse fra Den styrkede pædagogiske læreplan, som siger vi som pædagoger skal arbejde med Natur og udeliv og understøtte børn læring af naturen, men der er også synspunktet om, hvordan vi så gør det og hvorfor vi netop gør, som vi gør. 

Børn skal udforske og lære om naturen og den verden de lever i og det gør de bedst ved at komme ud og se, opleve og sanse den, fordi børn har brug for at det skal være sjovt, interessant og til tider lidt lystfyldt og grænseoverskridende som kan komme til at gøre lidt ondt. Det er de 3 punkter som ligger i hippokampus, der sikre vi husker det. 

 

Aktivitetens forløb og rammer

Til at udføre denne aktivitet vil vi vælge at gå ud og kigge i et naturområde, evt. et skovområde hvor vi kunne finde forskellige spor efter dyr.

Vi vil også bruge bog eller Ipad så man bedre kan undersøge med børnene om hvilket spor der er fundet. Senere tage dokumentation af de spor vi fandt og se om vi kan sætte dem sammen til det samme dyr. 

 

Faglige didaktiske overvejelser

Ved at tilrettelægge den her aktivitet har vi haft fokus på at skabe nysgerrighed og undren hos børnene. Det gør vi ved at italesætte hvordan naturen kan ændre sig i løbet af året – dyrene bliver nødt til at spise andet mad. Hvad spiser de så nu? eller hvorfor forsvinder nogle af de dyr vi kender som vinteren? Børnenes sanseapparat styrkes endvidere når de får mulighed for at være i naturen på forskellige årstider, i forskelligt vejr og i forskellige landskaber (Grønne Spirer, 2021)

Vi har valgt denne aktivitet fordi at det er noget man kan lave hele året rundt og er et emne vi synes man kan gå langt med, og giver god mulighed for at bruge naturens rammer til at skabe et læringsmiljø.

Videre forløb evt. lege man er på jagt og skal følge spor.

 

Litteraturliste

 

Dyr og dyrespor i skoven lokaliseret d. 5. April,2022 på: 

https://www.skoven-i-skolen.dk/natur-og-teknik/dyr-og-dyrespor-i-skoven

 

Grønne Spirer (2021). Lokaliseret d. 5 April, 2022 på Grønne Spirer:  https://groennespirer.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/spring_ud_bog.pdf

 

Forfattere

Hold: Pucf20-nu02

Phillip Normann Nielsen og Sigríður Lena Sturludóttir 

Natur og udeliv 
pucf20-nu02
pucf20-nu02