Vi kommer fra valgfaget kulturmøde og interkulturalitet. Vi har ude og lave et feltarbejde i en daginstitution i en multikulturel del af Københavns området derfor er vores målgruppe også børn i daginstitution i alderen 2 – 5 år. Vi har haft særlig fokus på sprog, kultur forskelligheder og etnicitet, derfor har vi valgt at lave en sprog aktivitet, i form af en slags vendspil.

Børnene bliver præsenteret for et ord, som børnene kan oversætte til deres modersmål, hvis de har lyst eller måske bare til et sprog de har lært f.eks. engelsk. Derefter bliver børnene præsenteret for nogle forskellige billeder som ligger spræt ud på gulvet så de er synlige. Herefter skal børnene vælge et billede som de mener rimer på det ord som de blev præsenteret for. Dette havde vi tænkt at lave over to omgange, så aktiviteten blev udvidet med nogle flere ord og evt. Andre rim. Som et eksempel på aktiviteten kunne det være at ordet vand kunne blive oversat til deres eget modersmål eller måske engelsk hvis de kan, og herefter skal børnene vælge et billede fra gulvet der rimer på ordet, så eksempelvis et billede af en spand.

I vores feltarbejde og med vores temaer kultur, etnicitet og sprog og ud fra vores besøg  af daginstitutionen, blev vi som studerende inspireret til at tilrettelægge og planlægge denne sprogleg/sprogaktivitet for at belyse forskelligheder i form af sprog og sprog forståelse samt forskellige etniciteter. Formålet også at styrke det danske sprog via rim samt at børnene måske bliver klar over forskelligheder i børnegruppen. Vi håber at sprogudveksling i vores sprogleg ville give børnene en nysgerrighed for ordet og forskellige sprog og måden andre også kommunikere. Derudover er formålet også med denne aktivitet at få børnenes eget modersmål i spil, samt at få ikke to eller flere sproget børn til at kunne være en hjælpende hånd til de børn der kan have lidt svære ved at finde nogle rimene ord på dansk, og derved også styrke det danske sprog i børnegruppen

  • Lavet af Mie Henriksen, Laura Birk og Yasmin Andersen

puce21-ki02