Sprogindsats/medieleg med IPad

 

Vores målgruppe er dagtilbud 4-5 årige.

iPad og kamera funktion.

Legen egner sig til to hold, hvor hvert hold får stillet en iPad til rådighed.Børnene på hvert hold, tager billeder efter eget valg i hvert sit rum. Billederne er taget meget tæt på, så det er svært for de andre børn at se hvad det skal forestille. Aktiviteten kan opjusteres og nedjusteres efter alders gruppen. Jo tættere billederne bliver taget, jo sværere er det at gætte. Og jo længere væk fra billedet er taget, jo nemmere vil man se hvad det forestiller.

Herefter skal de skiftevis vise deres billeder til det andet hold, forklare hvad det er, dog uden at sige det rigtige ord. Derefter skal det andet hold gætte hvad de andres billeder forestiller.

Aktiviteten bliver brugt i en sprogstimulerende sammenhæng og barnet får øvet sproget, og refleksionen over andre ord end det rigtige. Samtale har stor betydning for børnenes sprog og det er børnenes relationer imellem, der gør at de udvikler sproget og det er også med til at fremme deres sociale kompetencer.

Under aktiviteten kan børnene også opnå at komme i flow. Det er den tilstand som børnene kommer i, når udfordringen og børnenes kompetencer er afstemt i forhold til hinanden. Under flow glemmer børnene tid og sted, og lever sig ind i det de er i gang med. Og det er der vi som pædagoger, skal stræbe efter at nærme os mest muligt.

Didaktiske overvejelser

I dag bruger mange institutioner iPad´en i den pædagogiske praksis, vi har derfor også valgt at bruge iPad´en, med det indbyggede kamera, til den enkle og ligetil digitale leg.

Børnene bliver præsenteret for det digitale, i dagtilbuddet og får afprøvet iPad´en i en kreativ medieleg, og de får øvet og udviklet deres sprog, sociale kompetencer og ikke mindst fantasien. Børnene får brugt deres kreative evner i form af at de skal tage forskellige billeder, som de skal bruge i deres medieleg. Finde frem til hvad de vil tage billede af og hvor tæt på skal billedet tages. Børnene får brugt deres fantasi, da de skal udtrykke hvad billederne forestiller i fællesskab med de andre børn. I og med de er flere børn om, at skulle skabe en aktivitet, bliver deres sociale egenskaber styrket. Børn udvikler og spejler sig i i relationerne med andre børn.

Det er en ramme aktivitet hvor pædagogen vil sætte rammerne, gå foran og vise aktiviteten, forklare legen og reglerne. Målet vil derefter være, at de selv ville kunne lave medie legen og som de ville kunne finde nye veje ind i, som børn ofte gør og afprøver spontant.

Yildiz Kucukavci     131160703

Linda Stephensen  131169716

 

 

CPF16b-MD11