Puce21-SB04

Studerende:

Mathias Lund Andersen 10403251

Tobias Topsøe Bangsted 10403425

Sanna Gabriella Andersson 10403393

Jenni Nielsen pæd205595

 

Stikbold/Ståbold med frisbee

 • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag 

Målet ved vores aktivitet er at fremme sundhed og bevægelse på en først og fremmest sjov måde, samt en fremgangsmåde, som er overskuelig for den enkelte borger. Herudover er det vigtigt, at aktiviteten kan tilpasses og ændres til den enkelte borgers kognitive udfordringer. 

Som en del af sundhedsfremme og bevægelse er motivation en stor del af at skabe gode aktiviteter. Det at kunne bidrage til fællesskabet med de ressourcer den enkelte person har, knyttes sammen med motivationen. Sundhedspædagogikken arbejder med at skabe miljøer hvor målgruppen i fællesskab skaber handlinger ud fra egne visioner og kompetencer (Bruun Jensen, S.364). Det er derfor motivation og deltagelse som er et af målene for vores aktivitet.

 • Hvem er målgruppe/aldersgruppe

Studerende og unge. I praksis vil målgruppen være meget bred, i og med, at den kan tilpasses til den enkelte borgeres udfordringer. Det vil sige, at aldersspektrummet er meget bredt, hvorfor vi også har valgt følgende aktivitet. 

 • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til) 

Aktiviteten egner sig til et hold på minimum seks deltagere men kan spilles med mange flere og/eller deles op i to grupper hvis man er et hold på over 20 deltagere. 

 • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?) 

Overordnet set behøver man kun en indendørs hal og nogle bløde bolde. Hertil kan man inddrage forskellige tiltag alt efter hvilken målgruppe der spiller spillet. Dette kan f.eks. være at bruge meget farverige bolde til dem med nedsat syn. Det samme gælder at have en tydelig afgrænset bane i hallen, så alle uanset syn er med på, hvor banen starter og slutter. Borgere med motoriske udfordringer kan også inddrages ved f.eks. at benytte mindre, meget bløde bolde i et skridsikkert materiale, så de er nemmere at samle op og holde fast i. En blanding af forskellige type bolde er derfor et godt initiativ, da det fordrer at alle har deltagelsesmuligheder. Derudover kan man også tilpasse spillet gennem regler osv. for at gøre spillet muligt for en masse forskellige målgrupper. 

Indhold 

 • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget 

I følgende aktivitet foregår der to spil, i samme spil. Aktiviteten består af to hold, som hver især starter bag deres egen baglinje. I aktiviteten er der, at finde en bold og en frisbee. Det gælder om at få fat i disse to hurtigst muligt, ved bolden skal man kaste den på modstanderen (modstanderen må gerne gribe bolden), hvis modstanderen bliver ramt skal han/hun satte sig. Hvis man vil “leve op”, skal man vente på, at ens medspiller kaster en frisbee til en, udover dette kan man optjene point, ved at spille frisbee’en op i den anden ende, her skal den placere på baglinjen, dette vil indgå som værende en scoring og tjene holdet tre point. Hvis man som hold som scorer, får modstanderen frisbee’en (Dansk skoleidræt). 

 

 Grundregler: 

 • Spilles to halvlege
 • Man må ikke bevæge sig når man har en bold eller frisbee i hånden
 • Man befries ved at gribe en frisbee
 • Man dør ikke hvis modstander griber den bold, som bliver kastet
 • Scoring med frisbee på baglinje giver tre point, man får -1 point for hver spiller som “dør” 

 

 • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser 

Vi har valgt aktiviteten ståbold/stikbold med frisbee, da det er en aktivitet med mange tilpasningsmuligheder og åbner døre for at personer med alle mulige ressourcer og/eller udfordringer kan være med. 

Vores aktivitet handler om både deltagelse for alle, men også gode oplevelser med boldspil og at kunne deltage uden at skulle være ekstra god til fodbold eller andre typer af boldsport. Det handler om at skabe glæde ved at tage boldspil ind i en leg, hvor der er konkurrence, men hvor alle har mulighed for at bidrage og handler også om at hjælpe hinanden. 

En variation kan være at man ikke spiller i hold eller med points, hvis man har nogle borge med der har svært ved at håndtere konkurrencespil. Her kan man i stedet gøre det til en leg hvor man spiller alle mod alle. På samtid som klare regler er en fordel for personer med ADHD og Autismespektrumforstyrrelser så har alle behov for nogen form for fleksibilitet, for at kunne føle sig som en bidragere i legen og med mulighed for at ev ændre på noget. Små hold, at arbejde sammen to og to og at gøre brug af piktogrammer er alle eksempler på tilpasninger til gavn for bruger med forskellige behov (Soulié, Flygstrup & Selmer, s.57).  

Vi har fundet en model som Videnscenter for Handicap har udarbejdet som hedder “tilpasningshjulet”. Denne vil vi lige nævne som en af vores didaktiske overvejelser, hvis vi skulle have taget aktiviteten med i praksis. Tilpasningshjulet kan man bruge som redskab hvis man som pædagog står i en situation hvor man skal udarbejde en aktivitet hvor der er tale om bruger/deltagere der har forskellige former af udfordringer. Hvordan kan man gøre reglerne mere overskuelige for en med autismespektrumforstyrrelser? Hvilke bruger kan man sætte sammen for at skabe et godt samarbejde og gode sociale oplevelser?  Hvad har hjælpemidler, område og sted af betydning for aktiviteten og hvordan kan disse tilpasses den enkelte bruger eller hele gruppen? 

Nedenfor kan ses et billede af “tilpasningshjulet” som virker som en guide til alle de felter man kan kigge på for at lave aktiviteterne om. 

 

 

 

 

 

 

 

Billedekilde: Videncenter for handicap, https://www.aktiviteterforalle.dk/skole/

 

Litteraturliste: 

T. Soulie., B. Flygstrup & J. Selmer. (2018) Alle til idræt. Differentiering gennem tilpasninger, undervisningsformer og organisering. Handicapidrættens Videnscenter.

B.B Jensen. (2021) Kernebegreber i sundhedspædagogik (7.udgave), Munksgaard.

Dansk Skoleidræt skoleidræt.dk/aktivefrikvarter/inspiration-og-matrialer/inspiration-til-udskolingen/inspirationsliste/stik-staabold/ 
puce21-sb04
puce21-sb04