Mål og rammer

Vi har valgt denne aktivitet fordi vi synes at aktiviteten har en sammenhæng med bevægelse og koordination. Børnene lærer at håndtere en bold samtidig med, at de skal være opmærksomme på hinanden og hjælpe hinanden.  Aldersgruppen er børn mellem 3-5-årsalderen, men aktiviteten kan let ændres i sværhedsgrad. Vi vil også styrke børnene bevægelse, da de bruger kroppen til at udforske omgivelserne og verden med, og til at skabe kontakt til andre.

Vi som fremtidige pædagoger vil sørge for at børnene er aktive og deltagende, og i bevægelse under hele aktiviteten, og at alle bliver inkluderet i fællesskabet.

Vores mål med denne aktivitet er, at der kommer større fokus på bevægelse i daginstitutionerne, samt at fremme børns motivation til bevægelse. Desuden er det meget vigtigt for børnene at bevæge sig, da det styrker deres motorik, selvværd, trivsel og udvikling, men også fællesskabet blandt børnene.

Det vi gerne vil opnå ved denne aktivitet, er at udvikle det motoriske hos børnene og, at børnene får en god balance med en bold. De lærer hvordan man kan bruge bolden på forskellige måder. Udover det er målet, at få børnene i bevægelse samtidige med de har socialt samspil og har det sjovt under hele aktiviteten og opleve glæde ved deres kroppe. Børnene får noget selvbestemmelse ved at de selv kan vælge, om de vil være fangere eller løbere.

Aktivitet

Den aktivitet vi har planlagt, handler om boldspil. Legen er både en jeg-leg og en du-leg. Barnet vælger selv om det vil flygte eller befri og de handler også om samarbejde mellem børnene. Vi har valgt en leg, som minder om ’ståtrold’, men man bruger bolde, derfor kalder vi den ”ståtrold med bold”. Hvert barn har en bold, som de løber rundt med i hånden. To børn bliver udvalgt til at fange de andre (uden bold). Når et barn bliver fanget, stiller de sig med spredte arme og ben. De andre børn kan så befri barnet, ved at trille deres fodbold gennem benene. Nu er barnet befriet og kan fortsætte legen. Det er vigtigt at undgå at blive fanget, men det er også vigtigt at huske at befri hinanden og huske sin bold. Man må være fra 10-15 deltager til denne aktivitet, og man skal bruge mange bolde. Desuden skal der være gode plads til løb, så den skal helst forgår i hal eller udendørs.

Abeer Hamdan og Mouloud Amrioui
puce19-sb03
puce19-sb03
puce19-sb03
puce19-sb03