Målet med vores aktivitet:

Målet er at skabe en ny fortolkning af ståtrold, som er inkluderende ved at fremme samarbejde. Der vil være bolde som bruges til at genoplive folk når de dør. Når man har en bold eller er i gang med at genoplive en kammerat, kan man ikke fanges. Derfor gælder det om at bolden skal spilles rundt mellem hinanden, sådan at man ikke kan blive fanget. Hvis vi oplever folk beholder bolden for længe, vil der blive sat begrænsninger på, hvor længe man må have bolden ad gangen. 

Fangerne skal løbe rundt og fange de andre, når man er blevet fanget, skal man stille sig op med spredte ben som i ståtrold og spredte arme. De andre der løber rundt med bolden, kan befrie dig ved at, trille bolden under dine ben. Fangeren kan ikke fange dig, mens du befrier en anden. 

 

Målgruppen:

Aktiviteten er først udtænkt til vores medstuderende, samt afprøvet iblandt dem. Senere hen har vi fornyet aktiviteten, og sænket sværheden, sådan at den passer til børnehavebørn. Vi har ligeledes været ude og afprøve aktiviteten med børnehavebørn, i alderen 3-5 år. 

 

Deltagerantal:

Det er tiltænkt at man er 12 på en bane, hvor der vil være 2 fangere og to bolde. Dette kan altid justere alt efter hvor mange man er, man kan også gøre det med flere og i et mindre antal. 

 

Fysiske rammer og materialer:

Vi vil tydeliggøre banen ved brug af kegler, samt bruge vest til fangerne. Dette gør vi så der ikke vil være nogen tvivl om hvor banen går til samt hvem der skal forsøge at fange de andre. 

 

Indhold:

Under afprøvelsen med børnehavebørn, har vi gjort os overvejelser omkring vores egen deltagelse samt rolle i aktiviteten. Vi var opmærksomme på de forskellige rolle vi påtog os undervejs, for at støtte og fremme børnenes motivation til at deltage. 

 

Vi har tilrettelagt en aktivitet ud fra vores forståelse for børnehavebørns kompetencer. Vi har planlagt legen skal foregå indenfor, på en bane vi vil lave med hjælp af kegler. Aktiviteten kan ligeledes foregå udendørs, hvor man igen kan bruge kegler til at rammesætte banen.   

Aktivitetens er tænkt til at være inkluderende, da man skal samarbejde, og hjælpe hinanden så man ikke dør, og hjælpe de andre med at blive genoplivet og deltage i aktiviteten igen. 

 

Vi har nøje udvalgt rækkefølgen på hvordan vores afprøvning af aktiviteten skal forløbe. Dette har vi gjort fordi vi finder det relevant, at børnene får en form for bold forståelse inden vi påbegynder aktiviteten. Ligeledes har vi gjort os overvejelser angående vi er “fremmede” voksne blandt børnene, og derfor kan det virke skræmmende for dem at være sammen med os. Dermed har vi sørget for at tage aktiv del i alle øvelser under aktiviteten, i håb om at skabe en form for tillid mellem os og børnene. Ved vi selv deltog i aktiviteten så vi at børnene hurtigt fangede reglerne og tog meget initiativ til at deltage undervejs. Børnene kom med positiv respons til vores aktivitet, og ville gerne lege videre da vi skulle gå.

 

 

Af Casper Rudolfsen, Caya Morell, Sille Frahm-Hansen og Petra Tóth
puce20-sb04
puce20-sb04