Vi har valgt at lave stafet med engelske verber, for at give et eksempel på hvordan man kan arbejde med læring gennem bevægelse.

Studier viser, at der opstår mere læring, når man integrerer bevægelsesaktiviteter, hvor hele kroppen inddrages, i undervisningen (Lund, 2018).

Vores didaktiske mål med aktiviteten er, at styrke deltagernes samarbejdsevner, kreativitet, kropsbevidsthed og kognition i forhold til at lære engelske verber.

Vi benytter os af aktivitetshjulet af Mads Hovgaard, til at planlægge aktiviteten og eventuelle justeringer.

Vores målgruppe er primært udskolingen, da vi tænker aktiviteten kan bruges i understøttende undervisning. Aktiviteten kan tilpasses ved brug af aktivitetshjulet, og på den måde kan aktiviteten justeres til både ældre og yngre børn, ved for eksempel at se på “retningslinjer”, “rekvisitter” og “rum” (banens længde, underlag, placering mm.) (Hovgaard, 2017).

Aktiviteten er nem at igangsætte, da den ikke kræver de store rekvisitter (keglerne kan erstattes af sko, trøje, pind mm.) og kan finde plads de fleste steder. Både inde og ude (skolegård, skov, gangareal, trapper, hal mm.).

Deltagere:
  • 6 år og opefter
  • Minimum 3 personer pr. hold
Redskaber:
  • Laminerede kort med engelske verber
  • 1 kegle pr. hold
Aktiviteten:
  • En fra hvert hold løber hen til verberne og tager et kort, og løber tilbage til sit hold.
  • Løberen skal mime ordet fra kortet og resten af holdet skal gætte verbet.
  • Når ordet er gættet, beholder de kortet og en ny deltager løber op og gør det samme.
  • Hvis man har brug for hjælp, må man gerne spørge en ven, som så ikke må gætte på verbet.

På seminardagen vil vi være opmærksomme på, at det kan være grænseoverskridende for nogle, at være fysisk aktive. Holdene kender ikke nødvendigvis hinanden, vi tænker derfor, at de skal forblive i deres selvvalgte hold til seminardagen. Dette kan være med til at skabe tryghed og større lyst og motivation til at deltage. Følelsesmæssigt kan der være meget på spil hos den enkelte deltager, da man kan få følelsen af at være alene, når man løber og mimer foran resten af sit hold.

Derfor har vi tænkt på en aktivitet, der ikke udelukkende fokuserer på den fysiske aktivitet, men også inddrager anden kropslig udfoldelse i form af at mime.

Vi vil forsøge at opsætte banerne så der ikke indbydes til konkurrence. Det vil vi gøre ved at opstille banerne i forskellige retninger. På den måde kan det være sværere for deltagerne at sammenligne sig med de andre.

Vi skal være opmærksomme på ikke alle deltagere kommer med den samme motivation. Nogle vil være mere påvirket af den ydre motivation, da seminardagen er en obligatorisk studieaktivitet og der kan være en konsekvens ved ikke at deltage.

Andre deltagere kan være styret af den indre motivation, hvor det er lysten og interessen, der er drivkraften. For at hjælpe den indre motivation på vej, vil vi prøve at skabe en oplevelse af kompetence (mestring af egne evner), tilhørsforhold (følelse af tryghed) og selvbestemmelse (handler i overensstemmelse med egne værdier), da nogle af menneskets medfødte behov er at være aktiv og udfolde sig (Ågård, 2014).

Vi har en intention om at gennemføre aktiviteten ud fra det deduktive princip. Vi vil instruere deltagerne og præsenterer aktiviteten og dertilhørende regler, ved at demonstrere og visualisere aktiviteten.
Vores undervisningsmetode er instruktionsmetoden, der kræver vi er opmærksomme på deltagerne og kan vejlede og fejlrette dem.

Vi gør brug af underviserrollen “forføreren”, ved at lave klare og afgrænsede rammer for deltagerne og aktiviteten. Derudover vil vi forsøge at skabe god energi i salen ved at heppe på deltagerne (Nørggard, Winther, & Herskind, 2015).

 

Amalie Lisberg Klint

Emilie Bohm Vium

Natasja Dahl Brandi Hansen

 

Bibliografi

Ågård, D. (2014). Teorier om motivation. I D. Ågård, Motivation (s. 20-36). Frederiksberg: Frydenlund.

Hovgaard, M. (2017). Aktivitetsudvikling. I M. Hovgaard, Aktivitetsudvikling i idræt – innovation i praksis (s. 88-109). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Lund, O. (2018). At bevæge sig dybere ind i lærestoffet. Hvordan kan kropslig bevægelse understøtte elevers boglige læring. I J.-O. Jensen, H. T. Jørgensen, & E. Volshøj, Motion og bevægelse i skolen (s. 39-54). København: Hans Reitzels Forlag.
pucf17-sb01
pucf17-sb01