Aktivitet med udgangspunkt i motivation
Målgruppe: Dagtilbud, 4-5-årige.

På baggrund af vores ønske om at skabe motivation via en tilrettelagt aktivitet, har vi valgt at inddrage elementer, vi i praksis har erfaret har en interesse hos børnene i målgruppen 4-5 år. Vi har alle oplevet at elementer som legoklodser, konkurrence og intensitet er dele, der skaber lyst til fordybelse og udfoldelse.

Selve aktiviteten er bygget op omkring en stafet, hvortil formålet er at konstruere en i forvejen bygget legoklods figur. Selve figuren vil være placeret i enden af lokalet. Aktiviteten er gruppebaseret, og børnene vil derfor blive inddelt i to hold med egen station. Hver station vil have en bunke legoklodser til rådighed, som børnene skal bruge for at kunne bygge en figur magen til den anviste. Børnene skal skiftevis løbe ned, kigge og så løbe tilbage til egen station for at bygge. Det handler her om at huske selv samt samarbejde og kommunikere med sit hold undervejs, så man når i mål.

  • Læringsforudsætninger: Vi har her taget udgangspunkt i målgruppens nuværende kompetencer samt interesser. Vi har gjort brug af egen viden fra praksis, for at samle ideer til at kunne skabe en aktivitet, hvor børnene oplever motivation. Dette er bygget op omkring tidligere erfaringer for de forudsætninger, som vi formoder børnene i denne aldersgruppe har.

  • Rammefaktorer: Vi har inden vores besøg været forbi skolen, og hente legoklodser på Campus, så vi var sikre på at have dette til rådighed. Vi tog forskellige farver og størrelser med, og lavet vores figurer på forhånd, så vi var klar til at begynde aktiviteten med det samme ude i intuitionen.
     
  • Mål: Målet med aktiviteten er at få børnene til at lære og samarbejde samt udvikle deres kognitive færdigheder ved hjælp af hukommelse. Samarbejdet og sværhedsgraden i selve aktiviteten skal være med til skabe en motivation hos det enkelte barn med henblik på at fremme en interesse og en lyst til fordybelse og mestring. Målet med at bygge aktiviteten op omkring motivation er at skabe en bedre selvopfattelse, der kan gavne barnet i andre sammenhænge, hvor det vil møde mulige udfordringer.  

  • Indhold: Vores læringsforudsætninger tager udgangspunkt i den kommende skolegruppe i børnehaven, så børn i 4-5-årsalderen. Vi vil udføre en stafet, hvor børnene skal løbe ned og kigge på en figur med dublo klodser, og bagefter løbe tilbage til gruppen og prøve at huske og samle figuren de lige har set. Vi vil have fokus på motivation, og den kognitive udfordring, som kommer til syne under aktiviteten. Der vil under aktiviteten være blanding af selvbestemmelse og medbestemmelse, idet børnene får mulighed for selv at vælge hvor de lægger deres fokus, men samtidig skal samarbejde med de andre i gruppen og komme i mål med at samle figuren. Vi inddelte holdene rent tilfældigt. Børnene  bliver delt op i to grupper, hvor der er fire i hver gruppe.
  • Læreproces: Vi har alle erfaring med denne målgruppe, altså børnehavebørn i alderen 4-5 år. Hertil har vi haft stor vægt på hvilken måde vi positionere os på og i aktiviteten samt hvilke roller vi indtager i legen. Ydermere har vi tænkt over hvordan vi tydeligt får kommunikeret legens regler, hvorpå børnene bedst muligt kan mestre aktiviteten og forhåbentligt opnå FLOW.

Gruppe 1/sb02-grp1: Fiona Emilia Hjartved, Nanna Ingeman Plæhn, Mette Skjoldborg Mortensen, Marita Samuelsen og Frederikke Ida Munkhaus Kristiansen.
puce21-sb02
puce21-sb02

puce21-sb02