Målgruppe

 

Vi har været ude på en specialskole og lavet et dramapædagogisk forløb. Målgruppen er psykisk sårbare børn med f.eks. autisme, adhd, mm. mellem 13-16 år.

Børn med autisme kan have svært ved at tolke både egne og andres følelser. I forhold til målgruppen har vi valgt lege, som kan understøtte de problematikker der kan opstå i deres hverdag, i forhold til det med at forstå, kommunikere og respektere samt ikke at overskride andres grænser.

 

Lege

Vi har valgt at starte op med nogle opvarmningsøvelser, for at opvarme kroppen, skabe god stemning og for at få deltagerne til at træne sig i at udtrykke tanker og følelser.

Som den sidste leg har vi valgt statue/skulptur teater.

De øvelser vi har valgt er:

 

  1. Navneleg
  2. Hvor tæt kan man gå? (Hvor tæt kan man gå på hinanden, uden det bliver for ubehageligt)
  3. Femkrone leg, (impro leg)
  4. Nonverbal aktivitet/gæt mine følelser, (impro leg)
  5. Statueteater ( (impro leg)

 

Æstetisk læreproces

 

De lege vi har leget er alle en æstetisk læreproces. Legene bliver en æstetisk læreproces når der skabes viden gennem sanser, følelser og oplevelser.

Æstetik er en del af kunsten samt kulturen og betyder ”det sansede oplevende”.

Den kan repræsentere os ved at fortælle lidt om, hvem vi er. Gennem æstetiske læringsprocessor kan man blive klogere på sig selv og forme sig til den person, man vil være. Æstetik er ligeledes en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv samt verdenen og som kan kommunikere fra, til og om følelser. I pædagogisk praksis anvendes mange æstetiske læringsprocesser gennem lege, fortællinger, drama som f.eks. statueteater.

Statue/skulpturdrama

Statue/skulpturdrama er udviklet af Augusto Boal og bliver konstant videreudviklet til sociale formål, der skal animere publikum til at blive aktive samfundsborgere i et mere ligeværdigt samfund.

 

Statueøvelser kan bruges på en struktureret måde ved at indlede en samtale om emner, hvor der kan være forskellige holdninger og meninger til som f.eks. livsstil, moral eller ideologi.

I statueøvelser arbejdet får deltageren mulighed for at:

 

 

  • Tænke efter i de forskellige situationer og tage stilling,
  • blive bedre til at udtrykke sine synspunkter,
  • motivere sine standpunkter,
  • træne sig selv i at lytte til andre

 

 

Efter vi har lavet statue/skulptur teater snakkede vi med børnene omkring deres oplevelser af legen. Vi snakkede om hvordan det var, at skulle vise følelser og om det var svært at tyde følelser hos andre.

 

..

 

Ibrahim, Maria & Natacha

 

CPE15o-KU16D
CPE15o-KU16D
CPE15o-KU16D
CPE15o-KU16D
CPE15o-KU16D
CPE15o-KU16D