Sten saks papir stafet

Denne aktivitet er en fusion mellem aktiviteten hinkesten og aktiviteten ‘sten, saks, papir’. Aktiviteten ‘Hinkesten’ kommer til udtryk gennem brug af hulahopringe som en bane mens aktiviteten ‘sten, saks, papir’ kommer til udtryk når to deltagere mødes og skal slå ‘sten, saks’ papir’ mod hinanden. Der er både et fysisk og socialt aspekt i denne aktivitet. Det fysiske aspekt ligger i at deltagerne skal hoppe fra hulahopring til hulahopring. Det er i denne del af aktiviteten er deltagerne bevæger sig og dermed fysisk aktive. Det sociale aspekt er når de deltagende, i hold, skal dyste mod hinanden i ‘sten, saks, papir’. Da deltagerne er i hold mod hinanden kan dette være med til at skabe sammenhold og hold gejst, når de hepper på hinanden undervejs i forsøget på at vinde.

Aktivitetsbeskrivelse:

Deltagerne er delt i to hold og skal nu dyste mod hinanden i ‘sten, saks, papir’ på en hinkebane lavet af hulahopringe. Holdene står i hver sin ende af banen med hulahopringe og skal nu dyste mod hinanden. De forreste to deltagere i hver deres ende skal hoppe fra hulahopring til hulahopring og når deltagerne fra begge ender møder hinanden ved to forbundne hulahopringe, skal de slå ‘sten, saks, papir’. Den person som taber ‘sten, saks, papir’ skal skynde sig væk fra hulahopringen, mens den vindende deltager fortsætter i hop. Den næste person i køen på den tabende deltagers side skal derefter skynde sig at starte og hoppe vinderen i møde. Det hold der vinder, er det hold som først når over i modstanderens start hulahopring.

Som igangsætter af aktiviteten kan man selv vælge om der skal spilles med at man vinder med det samme, med point eller på tid. Man kan spille med at det hold der f.eks. først når 5 point har vundet. Derudover kan man også justere spillets gang yderligere med, f.eks. at det hold der har flest point når tiden stopper har vundet. Hvordan man vil spille med at holdene vinder kommer an på hvordan man vil bruge aktiviteten. Det kommer an på om den bruges som en aktiv brain break eller en aktivitet i længere tid. Ud over at varierer aktivitetens slutning kan man også justerer undervejs efter deltagergruppen og eller deltagernes kognitive niveau. Man kan som igangsætter både lave en lige bane af hulahopringe eller en bane med sving for at udfordrer deltagernes kognitive evner. Antallet af hulahopringe vil varierer alt efter, hvordan banen laves og hvor mange deltagere der er. Ydermere er der også mulighed for at justerer på det fysiske ved at vælge om deltagerne skal hoppe med samlede ben eller hinke for at udfordre deres grovmotorik.

 

Variation 1 med en lige bane af hulahopringe:

 

Variation 2 med en skæv bane af hulahopringe:

Pædagogens positionering:

Som igangsætter af aktiviteten kan man positionere sig som flere forskellige roller. Rollen kan være svingede, bestemt efter brugergruppens behov og forudsætninger. Vi har kigget på en række roller, som pædagogen kan indtage under aktiviteten, hvor hver enkelt rolle har hver deres funktion.

  • Mesterrollen = Mesterrollen har et klart program fra start, med en klar struktur og et klart mål med aktiviteten, men må være klar og modtagelig for deltagernes verbale og nonverbale feedback. Derudover er det denne roller som man indtager som “dommer” under aktiviteten.
  • Vejlederrollen = Vejlederrolle vil derfor være at gå med og ikke imod deltagernes ideer, være lyttende og inspirerende, men uden at være for prangende.
  • Forførerrollen = Forførerrollen har ikke svarene på forhånd. Den forførende rolle skal med sin energi og engagement lave klare og afgrænsede rammer for aktiviteten og holder som regel “flokken” samlet.

 

Se en lille film omkring fusionsaktiviteten her: Portfolio 2 Fusionsaktivitet færdig

Udarbejdet af: Mikkel Boye Kamper, Nikolaj Falkenberg Hansen, Andrea Aaby & Karina Herløv Byrialsen
puce17-sb04