Præsentation af de anvendte teknikker
Stenciltryk/skabelontryk (plantryk)

Skabelon: Klip eller skær et udhulet motiv ud af fx et stykke karton eller andet papirmateriale som ikke er for tyndt.
Men kan også anvende færdiglavede skabeloner.
Skabelonen kan være i en meget enkel form, eller mere udførligt.
Skabelonen kan udformes som motiv eller tekst.

 

Trykket: Placer den ønskede skabelon på det underlag hvor man ønsker trykket.

Trykket kan laves ved fx at male på enkelt vis med en pensil, duppe maling med en svamp eller spraymale. Man kan holde sig til en enkelt farve, eller lave overtryk hvor man benytter fx todelte- eller flere farver i samme motiv.

Stenciltryk kan anvendes på mange forskellige måder og på/med andre typer materialer end ovenstående. Fx lærred, asfalt (majsstivelsesmaling), graffiti mm.

 

Didaktiske overvejelser/pointer
Vi har taget udgangspunkt i en kreativ proces, som kunne vække brugernes interesse inden for alternative udtryksformer med brug af anderledes materialer. Vi har benyttet SMITTE modellen for at tilrettelægge en proces, som passede til vores målgruppe og til vores ønsker for projektet. Disse overvejelser kan justeres alt efter bruger- og aldersgruppe. Ved at inddrage et tema, i dette tilfælde ‘Venskab’, ønskede vi at skabe nogle rammer for idétænkningen, samt for at få børnene til at reflektere over et af dagligdagens relevante emner. Herved kunne børnene udforme æstetiske udtryk gennem deres følelser.

Vi havde under aktiviteten primært fokus på børnenes kreative proces, og ikke så meget det endelige resultat.SMITTEModellen


 

Sammenhæng
– Udvikling af kreativitet, fællesskab og socialitet.
– At afprøve nogle anderledes teknikker indenfor det kreative/maling.

 

Mål
– Afprøve forskellige former for teknikker.
– Stimulering af sanser.
– Fællesskaber- det sociale.
– At det er noget børnene finder sjovt og interessant.

 

Inklusion
– Styrkelse af sociale kompetencer.
– Samarbejde, spejling hos hinanden og åbne overfor ideer.
– At dele og samarbejde om hinandens materialer og projekter.
– Evt brug af tema.

 

Tegn
– At lægge mærke til børnenes udtryk og følelser omkring processen.
– Hjælp til selvhjælp (3 læringsrum, Basil Bernstein, Zonen for nærmeste udvikling, Lev Vygotsky).

 

Tiltag
– Bord opdeling for at fastholde fokus gennem aktiviteten (Male- og skabelon bord)
– Overvejelser omkring hvor mange deltagerer der er med i projektet.
– Benyttelse af forskellige materialer, for opretholdelse af interessen og den eksperimenterende leg. (pensler, vatpinde, spray osv) – Åbenhed for at børnene kan komme med egne forslag.

– Stimulerer sanser ved at benytte og tale om forskellige farver og materialer.
– Temaet om venskaber bliver præsenteret og benyttet løbende under aktiviteten til inspiration, for at opretholde en tråd.

 

Evaluering
– Nogle af børnene var meget kreative ved udarbejdelsen af egne skabeloner, hvor andre børn ville have mere brug for støtte og hjælp undervejs fx. ved færdiglavede skabeloner eller hjælp hertil.
– Det kræver en god formidlingsmetode for at kunne snakke om det relevante ift. farveindhold, betydning og sammensætninger.

– Hvis man skal anvende et bestemt tema for projektet, vil det nok være mere hensigtsmæssigt med længere tid (fx over flere dage). Det er ikke nok bare at italesætte og få børnenes syn på begrebet af temaet, men en mere dybdegående og bearbejdende proces af det, hvis det skal give mening.
– Pædagogen har en vigtig rolle ift. at fastholde og anvende temaet.

– At give børnene en vis form for frihed inden for rammerne, giver et godt og ærligt slutresultat.

For eventuel videre inspiration til stencils- se her.

Kreative udtryksformer på tværs

Hold: KU11I

Gruppenr: KU11I- Grp 6
Julie Kruse Rommedahl
Belinda Koustrup Otto
Torun Slættanes
CPF16o-KU11I