STEP OP – MED HINANDEN OG FOR HINANDEN.

Gruppenr: sb01-grp6.

2) Mål og rammer

Vi ønsker at øge det sociale, det kognitive og det sansemotoriske hos deltagerne. Samtidig får de også gavn af de naturvidenskabelige fordele – kondition.

  • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

Give jer kendskab til step aerobic, mens vi sammen viser og gennemgår trinene. Til sidst skal vi steppe alle trinene sammen. 

Vi sørger for, at alle føler sig komfortable i trinene. 

 

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe

Målgruppen i step aerobics er ret bred, derfor kan aktiviteten bruges i aldersgruppen 9-70 år.

 

  • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til) 

Step aerobics bliver ofte dyrket i hold, på et sted mellem 4-20, alt afhængig af hvilke redskaber man har til rådighed (step bænke)

 

  • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Afhængig af holdstørrelsen, så skal man bruge et lokale der er stort nok til at rumme antal deltagere, derudover er et spejl et stort plus, så instruktøren kan se deltagerne, da man står med ryggen til deltagerne. Stepbænke/bænke til at træde op og ned af er noget som man skal have til rådighed, for at få den fulde følelse af step aerobics.

 

3) Indhold 

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget 

Step aerobic består af gang, step ups og løft trin med spark mm. I forskellige kombinationer og variationer. Man benytter en stepbænk på 10-30 cm alt efter sværhedsgraden. Step aerobic inkluderer flere elementer såsom trin, musik, koreografi og intensitet. Det er typisk en aktivitet, som udføres i grupper under ledelse af en instruktør

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser 

Vi har benyttet teorien om Moser’s blomst, som beskriver fire elementer for, hvorfor krop og bevægelse er godt for individet. 

Sansemotoriske – brug af muskler, led og koordination. 

Kognitive – hukommelse og genkendelig

Det sociale – hvor sammenspil mellem hinanden og det at være en del af et fællesskab

Emotionelle – Selvværd og selvopfattelse

 

Video fra vores egen step aerobics koreografi: https://youtu.be/pm_lSa1qPQo

Sederberg, M., Kortbek, K & Bahrenscheer, A. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel – i skole og fritid (1. Udg., 2. oplag) Hans Reitzels Forlag. Side 45.

 

Alon Hansen,

Eric Schuster,

Rebekka Alberte Jønch &

Markus Madsen
puce21-sb01