Vi er på vores valgmodul “Kulturmøde og Interkulturalitet” blevet styrket fagligt og har fået en bredere forståelse for de forskellige undersøgelsesmetoder og feltarbejdsundersøgelser vi kan bruge, til at blive klogere på vores samfund og hinanden.

I dette indslag på semindardagen, vil vi bringe jer lidt tættere på hvad Stigmatisering er og har valgt, at opfører et lille teaterstykke med en provokerende situation imellem to modparter. Vi håber at det sammen med vores oplæg, vil give en viden og en forståelse for hvad vi byder hinanden, og giver dig stof til eftertanke.

Efter det fremførte skuespil går vi lidt dybere til værks omhandlende Stigmatisering, hvor vi vil fremhæve de væsentlige begreber, som Erving Goffman har fundet frem til og forklaret i sit værk “Stigma” og hvilke 3 typer Stigmata der findes. Vi kommer her ind på, hvordan minoritetsgrupper kan blive opfattet af andre, og hvordan de kan opfatte sig selv når påvirkningen af stigmaet sætter sine spor og til sidst, hvordan livet som regel plejer at gå sin gang for minoritetsgrupper i en fremmed kultur.

Nedenfor er vores oplæg sådan set i fuld tekst, hvis man vil kigge igen.

Stigmatisering

I vores lille Danmark foregår der en del stigmatisering, som vi mange gange slet ikke er opmærksomme på. Dog er der nogle, som bruger det bevidst, fordi der i den politiske verden er nogle kræfter på spil, som har en agenda. Det kan også være ren provokation som har det formål at skabe splid og chaos mellem os.

Brugen af ordene “ghetto” og “udsatte boligområder” er med til, at gøre stigmatiseringen større. Dertil kommer, at der hersker en negativ politisk tone om ghettoerne, og at man i den offentlige debat ofte omtaler områderne med stor negativitet og med et hav af problemer, der skal løses.
Vi har også fundet ud af, at mange unge efter endt uddannelse, når de søger studiejob, ofte bliver frasorterede pga. deres adresse, hvilket gør, at mange skriver et andet postnummer på deres ansøgninger hvis de bor i et udsat boligområde.

Stigma betyder oprindelig efter en græsk forståelse; et tegn på kroppen, der markerer noget usædvanligt; noget unormalt.

En teoretiker, der har beskæftiget sig meget med Stigma, er Erving Goffman. Han har nogle relevante pointer, vi har taget med nedenfor. Goffman definerer Stigma som en uønsket egenskab, der ofte får en form for overstatus, som overskygger alle personens andre egenskaber. Stigmatisering kan medføre en ofte ubevidst diskrimination, som kan give problemer for personen i forhold til personens muligheder i livet.

Vi bliver gennem opvæksten præget af den kultur, og de normer der hersker omkring os. Goffman skelner i værket Stigma fra 1963 mellem 3 typer stigma; fysiske misdannelser, karaktermæssige fejl og tribale stigmata.
De mennesker, der oplever nogle af de samme slags stigma, fx. gennem hudfarve eller religion, vil ofte stilles overfor tilsvarende tilpasningsproblemer og forventninger fra samfundet. De stigmatiserede gør sig ifølge Goffman en række identitetsforestillinger, hvor de opdager, at de ikke opfylder betingelserne for at kunne betragtes som ​normale i den fremmed kultur, de er en del af. De affinder sig med den opfattelse andre har om dem. De retter sig ind efter samfundets kultur. Først senere har de oparbejdet en viden om og erfaring med, at indgå i samfundet. Herefter har de bedre muligheder for at navigerer rundt i de ​normales​ synspunkter, som den fremmed kultur, de er en del af, har haft om dem og overgår på et tidspunkt i livet, til at kunne “passere” som normale

Det kan lade til, at de unge anden- og tredjegenerationsindvandrere i Danmark skal gøre sig fortjent til accepten fra samfundets side. Stigmatisering er med til at hæmme flere unge fra ghettoerne, som gerne vil tage initiativ og udvikle sig og øge deres chancer i forhold til deres fremtidsmuligheder. Hele den politiske tone med ordvalg og fremmedhad skaber en selvforstærkende effekt, der ikke alene er stigmatiserende for de mennesker, der bor i områderne. Effekten skræmmer også de ressourcestærke væk og forhindrer, at andre ressourcestærke flytter til.

pucf17-ki02
pucf17-ki02