STIK-TROLD

I vores aktivitet er målgruppen tænkt til børn i 4-6 års alderen. Vi vil gerne skabe en aktivitet, hvor alle kan deltage. Derfor har vi valgt en aktivitet, hvor det ikke er antallet af deltagere der er afgørende. Aktiviteten er bedst at udføre i en gymnastiksal, hvor der er en tydeligere indrammet bane, men den kan også godt udføres udendørs. Det er vigtigt at alle børn har sportstøj og sportssko på, da det kan være svært for dem at bevæge sig i almindeligt tøj. 

I aktiviteten skal man bruge en skumbold og nogle holdtrøjer i forskellige farver, og eventuelt nogle kegler hvis den skal udføres udendørs, så man kan afmærke banen.

I vores aktivitet ”Stik-trold”, deles børnene op i to lige store hold og får holdtrøjer på, så det er tydeligt hvem der er sammen med hvem. Deltagerne fordeler sig på banen som de vil. Herefter bliver skum bolden kastet op, og det gælder nu om at ramme de andre deltagere som ikke er på ens hold. Skulle en deltager gribe bolden, så vil den der kastede den, være død. Når man rammer en deltager fra modsatte hold dør deltageren. Vedkommende kan herefter blive befriet, ved at en deltager fra sit eget hold kravler igennem benene. Skulle alle spillere på et af holdene blive ramt og dermed dø, vil det andet hold have vundet.

Den pædagogiske bagdør: Skulle der være et eller flere børn som ikke ønsker at deltage, kan de være ”reddere”. Det er så deres opgave at kravle igennem deltagernes ben, når de er blevet ramt.

I forbindelse med vores didaktiske overvejelser, har vi kigget på Spilhjulet, som har været et godt redskab i forhold til at kunne planlægge og justere på aktiviteten. Vi ville gerne skabe en aktivitet, hvor alle kan være med og føle sig inkluderet. 

Formålet med aktiviteten er, at der er mulighed for at deltage på egne præmisser, barnet behøver nødvendigvis ikke at være god til sport og idræt. Derudover, er det en aktivitet som er nem at justere på, så den passer til den enkelte børnegruppe. Vi har valgt at aktiviteten skal udføres i hold, da det giver en større fællesskabsfølelse og kan være med til styrke børnenes kompetencer i samarbejde og kommunikation. Aktiviteten giver børnene mulighed for at danne nye relationer og venskaber. 

Ifølge Bernsteins læringsteori, kan pædagoger indtage forskellige roller. Herunder, foran, ved siden af og bagved. I denne aktivitet kunne man derfor dele sig op, så den ene tager foran positionen, hvor man forklarer hvad aktiviteten går ud på. En anden kan tage positionen ved siden af og demonstrere selve aktiviteten. Den sidste kan stå og observere aktiviteten. Det er denne pædagog, der har overblikket og hjælper eventuelle deltager ind og ud af aktiviteten.

 

 

Sylvia, André, Eda & Sacha
puce20-sb03
puce20-sb03