(Billeder fra vores afprøvning)

Medier er en stor del af vores alle sammens hverdag. Den ny teknologi, nye apps, robotter, digitalisering og meget mere fylder ikke kun meget i os voksnes hverdag, men også i børnenes hverdag. Vi har på modul H og I tilegnet os viden om de medier og den digitale kultur, og hvordan vi kan støtte og guide børnene i den her verden af nye teknologier. 

I vores afprøvning på en SFO, lavede vi et stjerneløb med 4 poster. Poserne omhandlede emner som robotter, LEGO, programming og andre teknologier. Vi havde 12 børn fra 3. klasse til at deltage i hele aktiviteten, som kom igennem alle posterne. De havde hver ca. 10 minutter på hver post, hvorefter en af os sendte dem videre til næste post. Da de havde været igennem alle posterne, samlede vi dem i et klasselokale og snakkede om, hvordan de syntes dagen havde været, og hvad de godt kunne lide eller ikke lide ved de teknologier vi havde med.

Vores formål med aktiviteten var, at få børnene til at samarbejde og inkluderer alle parter, samt at introducerer børnene og pædagogerne for en ny måde at kommunikere og bruge ikke mindst teknologier, men også digitale teknologier aktivt i dagligdagen.

Til planlægningen af vores aktivitet har vi brugt en mediepædagogisk model som hedder LOOP. LOOP modellen har 5 forskellige loops med emnerne tema, ramme, kultur æstetik og kreativitet og teknik. De 5 loops er afhængige af hinanden, og kan ikke fungere uden hinanden. Modellen er en af de få didaktiske modeller som ikke indeholder et mål.

I vores afprøvning, gjorde vi meget ud af at børnene selv skulle undersøge og ekspertminere på de forskellige poster, da vi ville give børnene chance for at lærer af deres egne erfaringer som John Dewey gør brug af i hans teori “learning by doing”.

Vi havde valgt, at vi gerne ville have aldersgruppen 9- 10 år, da vi tænkte de digitale teknologier og deres sværhedsgrad vi havde med, var mere kvalificeret til deres aldersgruppen, end hvis vi havde taget en yngre aldersgruppe. Samtidig valgte vi, at vi gerne ville have 4 grupper af 3 børn pr. gruppe for, at de havde god mulighed for, at samarbejde og lærer af hinanden. 

På forhånd havde vi også gjort os overvejelser omkring ramme forudsætningerne. Vi ville gerne have at hver post lå for sig selv, så børnene ikke blev forstyrret af hinanden eller de ting som foregik på de andre poster. Samtidig havde vi allerede tænkt, at to af posterne skulle foregår indenfor, da robotterne ikke kører optimalt udendørs.

Program for seminar dagen

  • Oplæg omkring afprøvningen og hvordan vi bruger de teknologier ´vi har i hverdagen til at inkluderer og arbejde sammen.
  • Aktivitet, hvor de prøver alle posterne og får mere forklaring om de enkelte poster.
  • Afrunding og spørgsmål

 

Gruppe MD11- gr. 3 – Aske, Matias M., Matias F.K., Mie og Caroline
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11