Gruppe 5.

Asta Marie Reincke Deleuran: Paed175437

Magnus Rødsgaard:
Paed175125

Sandra-Lea Ringslev:
102153524

 

Er du også vild med at udfolde dig kreativt?! Så kom ned i værkstedet og prøv kræfter med stoftryk.

Vores gruppe har valgt at beskæftige sig med stoftryk. Valget er faldet på dette da vi i praksis skal ud og kreere haute couture t-shirts med nogle børn som blandt andet kan vælge at trykke på dem. Vi vil primært gøre brug af 7-trins modellen til at evaluere den samlede proces. 

Vi har været på forbesøg i en fritidsklub, hvor vi lavede et børneinterview med en gruppe unge hvor vi spurgte ind til deres interesser. Flere af børnene gav udtryk for at de gerne ville lave et modeshow og prøve kræfter med selv at designe tøj. Ud fra deres forslag har vi valgt at følge deres impuls og laver et haute couture t-shirt værksted. Aktiviteten bliver en frivillig tilmeldings aktivitet hvor 10 børn kan deltage. 

Stoftryk er en aktivitet hvor brugerne kan bruge deres kreativitet og hvor man arbejder med materialeforståelse. Sanserne kommer i spil ved at skabe sit eget design og ved brugen af trykfarven og valg af motiv.

På seminar dagen vil gruppen blive delt op i to hold som hver især skal udtrykke sig med hver deres udvalgte farver. Som benspænd har vi valgt at hver gruppe kun må vælge 3 farver, men disse må blandes og mikses præcis som gruppen ønsker det. 

Hver gruppe får lov til at eksperimentere og afprøve metoder. vi har forberedt nogle simple trykplader som grupperne kan bruge som ideer til kreative udtryksformer, hvis gruppen ønsker inspiration. Vi har udvalgte materialer til brug af tryk heriblandt  trykplader, stempler og pensler.

Så kom ned i værkstedet og bliv klogere på dine egne kreative kompetencer! 

 

Formål:

Forudsætningerne for denne aktivitet er at skabe en aktivitet på tværs af køn, alder, sociale og kreative kompetencer ved at skabe en aktivitet som alle kan deltage i, uanset udfordringer. 

Et vigtigt element i vores aktivitet er at frembringe samarbejde og kommunikation i processen, for sammen at kunne skabe et fælles værk. For at dette værk skal kunne gennemføres har samspillet mellem børn og voksne en vigtig rolle. Udgangspunktet med opgaven er taget med afsæt i et børneinterview med den brugergruppe som skal lave haute couture t-shirts. De gav udtryk for gerne at ville lave et modeshow og derfor valgte vi at følge deres impuls. Det er vigtigt at pointere at det endelige produkt IKKE er formålet, men det derimod er selve processen der sættes fokus på. (Philipsen, 2005, s. 6-7)

 

Teori:

Stilladsering:
Ved benspænd forstås måden hvorpå at vejledning kan hjælpe til løsning af opgaven. Dette begreb dækker over vigtigheden af processen og ikke det færdige resultat. Her er vejledning, tryghed og sparring vigtigt for forøget målrettethed så børnene ikke sidder fast i den allerede løste process men derved guide dem videre i deres arbejde.

 

7-trins modellen:

Bennye Austring har i samarbejde med Merete Sørensen udarbejdet en progressionsmodel, 7- trins modellen, som et redskab til undervisere og kulturformidlere.

Modellen bygger på pædagogisk viden, som kan anvendes til at tilrettelægge et kollektivt forløb, hvor brugeren er med til at skabe indholdet. Pædagogen skaber en impuls ud fra brugerens interesser, som giver brugeren et indtryk, som skal hjælpe med at give et udtryk. modellens 7 trin kan bruges til at analysere egen læreproces. 

Vi ser modellen som et relevant arbejdsredskab der kan benyttes ved kollektive kreative projekter. Man lærer at samarbejde med andre, at udtrykke sig æstetisk og tilegner sig derved flere forskellige æstetiske sprog.(Austring, 2015, s. 3.)

 

Litteraturliste:

Austring, Bennye, 2015. Æstetiske læreprocesser – kort fortalt, Tidsskriftet Kirken underviser, nr. 4, ALs Gunhild 

 

Philipsen, Heidi, 2005. Dansk films nye bølge, Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet

 
puce17-ku04v