STOLEDANS

 

  

Aktiviteten 

Til stoledans skal man bruge én stol mindre end antallet af børnene, som er med i legen. Eksempelvis: hvis der er fem deltagere, skal der kun være fire stole. Stolene skal stå ryg mod ryg, sædet skal være placeret ud i lokalet, og stolene skal være placeret, så de giver mulighed for fri bevægelse i hele lokalet. Som motivationsfaktorer bliver der spillet musik til stoledansen, det kan fx være, en bluetooth højtaler. Formålet med musikken er at den er høj nok til at overdøve larmen fra alle de deltagende børn.

En af de voksne som afholder aktiviteten for børnene, skal styre musikken, da musikken er vigtig for at holde gang i aktiviteten, og for at fastholde børnenes interesse. Når musikken afspilles, igangsættes aktiviteten. Børnene bliver ved med at danse, ligeså længe musikken spiller. Når musikken ikke længere spiller, skal alle børnene finde en plads, som ikke er optaget. Når der er et barn som ikke når at finde en ledig plads, kan barnet ikke længere deltage. Legen slutter indtil at der kun er et barn tilbage, og dette barn har vundet.

Målgruppe og mål

Til vores aktivitet har vi valgt børnehavebørn (3-5 år) som målgruppe.

Vores aktivitet har det mål at udvikle børnenes motorik i fællesskab. Med vores aktivitet får børnene erfaringer og kendskab til deres krop, ved at kende til kroppens funktioner, ved at opleve hvad der skal til for en sund krop og hvordan kroppen reagerer i socialt samspil med andre. Kroppen er grundlaget for børns deltagelse i samfundets forskellige fællesskaber og har både en fysisk og en eksistentiel dimension. Målet var også at alle børn oplever bevægelses glæde og mestring både i ro og aktivitet, og læringsmiljøet understøtter at alle børn kan udforske og eksperimentere med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

Didaktiske overvejelser

Med vores aktivitet stoledans har vi fokus på at kunne skærpe børnenes opmærksomhed og skabe en forståelse for regler og rammer samt styrke børnenes evner til at modtage en kollektiv besked.

Vi valgte at tilrettelægge vores aktivitet ud fra SMTTE-modellen, med henblik på overvejelser i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af læringsaktiviteter med henblik på at opnå vores didaktiske mål.

 

Sofie Triossi, Ida Rasmussen og Cecilie Asmussen

 
puce19-sb04
puce19-sb04
puce19-sb04
puce19-sb04