Hvad er STOMP? musiske udfoldelser kombinerer bevægelse, da deltagerne skal bruge forskellige redskaber og genstande, fx koste, skraldespandslåg, grydeskeer mm. som musikinstrumenter samtidig med at de bevæger sig rytmisk.

 

Rammeforudsætninger

Aktiviteten kan foregå både indenfor, og udenfor. Og i både store og små rum, alt efter hvor mange deltagere der er.

  • Ingen begrænsninger på deltagere
  • Der skal være redskaber til rådighed
  • baggrundsmusik til hjælp
  • gruppedannelse, og fremvisning af et alternativ show til resten af holdet, evt. ud fra noget baggrundsmusik, eller uden
  • Tid til fordybelse

Pædagogiske overvejelser

STOMP er bredt, og henvender sig derfor ikke kun til en enkelt målgruppe. Både forskellige aldre, samt normal og specialområdet ville kunne benytte denne aktivitet. Da musik taler til vores følelser, og giver lyst til rytmik og bevægelse. Man kan selvfølgelig altid justere aktivitetens didaktiske handlinger, både ud fra deltagernes alder, samt fysiske og psykiske kunnen. Dette kunne evt. være at stille krav til at skulle indøve en fremvisning for andre, eller lave forskellige temaer deltagerne skal spille musik ud fra. Man kan også justere i sværhedsgraden, ved at fjerne nogle redskaber, og deltagerne skal derfor være mere kreative.

Formålet ved vores aktivitet er at styrke samarbejdet mellem børnene, uden for mange regler, og uden at det skal være en voksenstyret leg. Ønsket til aktiviteten er at børnene skal have en høj grad af medbestemmelse samt en selvbestemmelse, således det bliver deres aktivitet, og ikke den voksnes. På denne måde håber vi på vi kan skabe et Flow. Flow er en mental tilstand hvor individet er fuldstændig opslugt i det vedkommende beskæftiger sig med, og derfor glemmer tid og sted. Dette skal skabes ved hjælp af børnenes sociale kompetencer samt deres fantasi og kreativitet. Pædagogens rolle skal derfor ikke være, så fremtræden, men være den der sætter aktiviteten og musikken i gang.

Ideen med STOMP, er at finde bevægelsesglæden på en sjov og lærerig måde. Samtidig med at styrke deltagernes fantasi og kreativitet.

Hvad kan musikken?

Ud over at musikken udtrykker en masse former for den følelsesmæssige- og tankevækkende effekt. Så er udtrykker lyden sig også visuelt, på baggrund af det er noget vi kan røre ved, i form af instrumenter. Samt at kunne udfordre den, via egne opfindsomme instrumenter.

Tatiana Chemi som er forsker inden for Aarhus universitet “efterlyser” et større fokus punkt i den musikalske verden, ved at man sammenkobler den musikalske verden, med den matematiske verden og sammenkobler det til en musikalsk del. Samtidig med at man indlærer viden til børnene. Hvis disse sammenkoblinger fra den musikalske- og den matematiske verden skal have en hvis form for sammenkobling, så skal det tydeliggøres at børnene skal til og lære matematik ved hjælp af musikken.

 

Casper Falkenskov

Nadia Hald
puce18-sb03
puce18-sb03