PRÆSENTATION:

Vi har lavet feltarbejde på et botilbud som er oprettet efter SL §108 i Høje Taastrup Kommune. På botilbuddet bor der 24 mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. I det hus vi var på besøg i, bor der 8 mennesker mellem 24-41 år. Denne afdeling er  tre år gammel, og hvor beboerne førhen har boet uden for kommunen, da de har været under 18 år. Nogle af beboerne indgår i sociale relationer på deres præmisser, dvs. de kan være sammen med resten af huset få minutter af gangen.

Vi har valgt at lave en aktivitet, der kaldes “ stomp”, hvilket er en musikstil, hvor man spiller musik på diverse trommer, ting og sager fra dagligdagen. Vi tage udgangspunkt i sangen “we will rock you”. Det kan være redskaber fx borde, stole og gryder og rækken af muligheder fortsætter. Det er altså en musikalsk aktivitet, hvori man hovedsageligt bruger sin krop, men også alt andet man finder i rummet.

HOVEDFORMÅL:

Vi vil vise beboerne på botilbuddet, at musik er mere end youtube. Gennem vores feltarbejde har vi observeret, at flere beboere bruger youtube til at finde den samme sang, som de kender i forvejen. Her vil vor

es aktivitet bidrage med at udvikle beboernes musikalske horisont på deres præmisser. Udover at vores aktivitet skaber en ny musikalsk følelse, er aktiviteten samtidig oplagt til at skabe sociale relationer blandt beboerne. Vi havde under besøget observeret, at nogle beboere har svært ved at indgår i sociale relationer, så vores formål med aktiviteten er at skabe en ny form for fællesskab blandt beboerne ved at gøre brug af det fælles tredje. Når man sammen med brugerne udfører et projekt eller aktivitet i fællesskab, som har et fælles mål, er det der den mest brugbare erfaring finder sted. Der vil brugerne ikke koncentrerer sig om indbyrdes relationer, men om en fælles opgave/aktivitet som skal løses gennem brugernes og personalets energi og engagement. På den måde bliver man opslugt af selve aktiviteten, som man er sammen om, og man vil derfor se at de relationer der plejer at være problematiske eller som ikke finder sted, enten løser sig af sig selv eller udvikler sig. Fællesmålet kan altså være alt fra at lege en leg, til at male et hus sammen, det er det sociale og interessen for det samme, der udgør det fælles tredje.

TEORI:

Vi vil bruge SMTTE-modellen til at planlægge og evaluerer vores musikalske indsats på botilbuddet. Beboerne vil i den musikalske aktivitet, bruge deres grov- og/eller finmotorik som derigennem bliver udviklet. Vi kan med fordel også trække på Vygotsky’s teori om zone for nærmeste udvikling. Piagets teori om kognitiv udvikling i form af  akkomodation og assimilation, kan vi med fordel bruge idet at beboerne har en forhistorie med deres musik fra youtube. Til sidst vil vi gøre brug af Mihaly Csikszentmihalyi’s teori om flow, som beskriver den mentale tilstand hos personer, når de er opslugt af en aktivitet.

REFLEKSION:

Ved vores første besøg blev vi positivt overrasket, da beboerne kunne mere end vi havde regnet med. Da aktiviteten skal bibeholde beboernes interesse, bliver vi nødt til at justerer vores aktivitet til vores næste besøg. Dette vil vi gøre ved at vælge noget musik de godt kan lide og justere det så det passer til deres motoriske evner. Vi vil heller ikke gå op i om de kan følge rytmen, så længe de er i flow.

Beboerne skal altså ikke kede sig eller føle at opgaven er for svær at gennemføre.

 

pucf17-ku02m gruppe 7

 
pucf17-ku02m