Målgruppe: Voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelser

Hvad er målet med jeres aktivitet?

Formålet med vores aktivitet er at inddrage sundhed, bevægelse og trivsel med i samspil. For at skabe sammenhold mellem deltagerne og øve kommunikationen blandt dem. Baggrunden for valg af aktivitet er, at vi vil skabe inklusion og fællesskab med fokus på sundhed og bevægelse og idrættens mangfoldighed. Derudover vil vi se nærmere på hvilken betydning det har for målgruppens oplevelse.

Fysiske rammer og materialer?

I starten af aktiviteten deler vi alle op i 2 grupper ude fra deres niveau for at begynde let. Selve aktiviteten kan justeres under udførelsen såsom at ændre boldens- og banens størrelse for at få ændret sværhedsgraden. I forhold til boldens størrelse og vægt vil vi begynde med en let og mindre bold, så vi imødekommer dem, der er bange for at bolde. og dernæst efter noget tid kunne skifte den ud med en normal basketbold. Størrelsen af holdene kan også have indflydelse på hvor meget man får løb, derudover kan regelsættet for aktiviteten også justeres undervejs.

Kort om vores faglige og didaktiske overvejelser

For at tilrettelægge aktiviteten har vi taget udgangspunkt og gøre brug af spilhjulets elementer for planlægning og justering af aktivitet, samt anvendt den dynamiske bold-trappe i forhold til deltagernes tekniske spilforståelse og social læring.

Hashmat, Halima og Somara

 

 

 
pucf21-sb03